990-91378C-025

Procedura montażu

UWAGA: Ilustracje w niniejszej instrukcji pokazują montaż w pustej szafie bateryjnej. Zestaw wyłącznika baterii można zamontować również w uziemianej metalowej skrzynce.

Jedna pusta szafa bateryjna i zasilacz UPS

Dwie puste szafy bateryjne i zasilacz UPS

UWAGA: Odległość pomiędzy zespołem baterii a zasilaczem UPS nie powinna przekraczać 200 m. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric w razie montażu na większą odległość.
  1. Zamontuj zestaw wyłącznika baterii. Postępuj według jednej z procedur:
  2. Podłącz przewody sygnałowe. Postępuj według jednej z procedur:
  3. Podłącz kable zasilające. Postępuj według jednej z procedur:
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?