990-91378-025

Procedura montażu

UWAGA: Ilustracje w niniejszej instrukcji pokazują montaż w pustej szafie bateryjnej. Zestaw wyłącznika baterii można zamontować również w uziemionej metalowej skrzynce.

Jedna pusta szafa bateryjna i zasilacz UPS

Dwie puste szafy bateryjne i zasilacz UPS

UWAGA: Odległość pomiędzy zespołem baterii a zasilaczem UPS nie powinna przekraczać 200 m. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric w sprawie montażu na większą odległość.
  1. Zamontuj zestaw wyłącznika baterii. Postępuj według jednej z procedur:
  2. Podłącz kable sygnałowe. Postępuj według jednej z procedur:
  3. Podłącz kable zasilające. Postępuj według jednej z procedur:
QR code for this page

czy było to pomocne?