990-91378C-031

Anslut signalkablarna till Galaxy VL UPS

OBS: Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna och dra Class 2/SELV-kablarna åtskilda från non-Class 2/non-SELV-kablarna.
Rekommenderad signalkabelstorlek Maximalt avstånd till UPS:en
0,5 mm2 50 meter
0,75 mm2 100 meter
1,0 mm2 200 meter
 1. Installera batteritemperaturgivaren 0M-1160 som medföljer UPS-enheten.
  VARNING
  Brandrisk
  Placera temperaturgivaren enligt beskrivningen för att säkerställa rätt temperaturmätning.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.

  Vy framifrån av det tomma batteriskåpet

 2. Dra batteritemperaturgivarens kablar genom överdelen eller underdelen av den/de tomma batterilådorna till UPS-enheten och anslut som visas.
  OBS: En temperaturgivare är inkluderad med UPS-enheten. Kontakta Schneider Electric om du vill köpa en extra temperaturgivare.
  OBS: Temperaturgivarens kablar betraktas som Class 2/SELV. Class 2/SELV-kretsar måste isoleras från primärkretsen.
 3. Ta bort locket från batteribrytaren.

  Vy framifrån av batteribrytaren

 4. Dra signalkablarna genom överdelen eller underdelen av det tomma batteriskåpet till batteribrytaren.
 5. Anslut signalkablarna:
  1. Anslut signalkablarna till AUX-omkopplaren.
  2. Anslut signalkablarna till trippspolen för underspänning.

  Vy framifrån av batteribrytaren

 6. Anslut signalkablarna i UPS-enheten enligt bilden.
 7. Sätt tillbaka locket på batteribrytaren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?