990-91378-031

Installationsmetod

OBS: Illustrationerna i denna manual visar installationen i ett tomt batteriskåp. Batteribrytarsatsen kan även installeras i en jordad metallåda.

Ett tomt batteriskåp och UPS

Två tomma batteriskåp och UPS

OBS: Avståndet mellan batteribanken och UPS-enheten får inte överstiga 200 m. Kontakta Schneider Electric för installationer med längre avstånd.
  1. Montera batteribrytarsatsen. Följ en av metoderna:
  2. Anslut signalkablarna. Följ en av metoderna:
  3. Anslut kraftkablarna. Följ en av metoderna:
QR code for this page

Var det här till hjälp?