990-91379A-011

UPSin tilat

Normaali käyttö

Normaalin käytön aikana UPS syöttää kuormaa käyttäen laitteen käsittelemää virtaa.

Akkukäyttö

Jos verkkovirtalähde ei tuota virtaa, UPS siirtyy akkukäyttöön ja syöttää kuormaa akuilta.

Pyydetty staattinen ohituskäyttö

UPS-yksikkö voi siirtyä pyydettyyn staattiseen ohituskäyttöön, jos se saa siihen komennon näytön kautta. Pyydetyn staattisen ohituskäytön aikana kuormaa syötetään ohituslähteestä. Jos siinä havaitaan vika, UPS siirtyy joko normaalikäyttöön tai pakotettuun staattiseen ohituskäyttöön. Jos pyydetyn staattisen ohituskäytön aikana on katkos verkkovirran syötössä, UPS siirtyy akkukäyttöön.

Pakotettu staattinen ohituskäyttö

UPS on pakotetussa staattisessa ohituskäytössä joko siksi, että se on antanut komennon tai koska käyttäjä on sammuttanut vaihtosuuntaajan UPSissa olevasta OFF-painikkeesta. Pakotetun staattisen ohituskäytön aikana kuormaa syötetään ohituslähteestä.

HUOMAUTUS: Pakotetun staattisen ohituskäytön aikana UPSin akut eivät ole käytettävissä varavirtalähteenä.

Huolto-ohituskäyttö

Kun huolto-ohituskatkaisija on suljettu ulkoisessa huolto-ohituskaapissa tai kolmannen osapuolen kytkinlaitteessa, UPS-järjestelmä siirtyy ulkoiseen huolto-ohituskäyttöön. Kuorma varataan käsittelemättömällä virralla ohituslähteestä. Huolto-ohituskatkaisijalla (MBB) käynnistetyn ulkoisen huolto-ohituskäytön aikana koko UPSia voidaan huoltaa ja sen osia vaihtaa.

HUOMAUTUS: Ulkoisen huolto-ohituskäytön aikana UPSin akut eivät ole käytettävissä varavirtalähteenä.

Staattisen ohituksen valmiustilakäyttö

Staattisen ohituksen valmiustila koskee ainoastaan yksittäisiä UPS-yksiköitä rinnakkaisjärjestelmässä. UPS siirtyy staattisen ohituksen valmiustilaan, jos se ei voi siirtyä pakotettuun staattisen ohituksen tilaan ja jos rinnakkaisjärjestelmän toiset UPS-yksiköt eivät pysty varaamaan kuormaa. Staattisen ohituksen valmiustilassa kyseessä olevan UPS-yksikön lähtö on sammutettuna. UPS siirtyy automaattisesti takaisin ensisijaiseen toimintatilaan, kun se on mahdollista.

HUOMAUTUS: Jos toiset UPSit eivät pysty syöttämään kuormaa, rinnakkaisjärjestelmä siirtyy pakotettuun staattisen ohitustilaan. Tällöin staattisen ohituksen valmiustilassa oleva UPS siirtyy pakotettuun staattiseen ohitustilaan.

Akkutesti

UPS on akkutestitilassa, kun UPS suorittaa akun itsetestausta tai käyttöajan kalibrointia.

HUOMAUTUS: Akkutesti keskeytetään, jos verkkovirtalähteen virta katkeaa tai järjestelmässä on kriittinen hälytys ja UPS palaa normaaliin toimintaan, kun verkkovirta palaa.

ECO-tila

ECO-tila tarkoittaa, että UPSin voi määrittää käyttämään tietyissä tilanteissa pyydettyä staattista ohitusta ja ohituksen kautta syötettävää kuormaa ensisijaisena toimintatilana. Jos UPSissa havaitaan vika (esimerkiksi ohitus- tai lähtöjännite ylittää sallitut arvot), UPS siirtyy välittömästi joko normaalikäyttöön tai pakotettuun staattiseen ohitukseen. ECO-tilan pääasiallinen etu on sähkövirran säästäminen. Jos verkkovirran syöttö katkeaa, UPS siirtyy keskeytymättömän kuorman varaamisen takaamiseksi akkukäyttöön. Akut ladataan, kun UPS on ECO-tilassa.

HUOMAUTUS: Kun rinnakkaisjärjestelmän yhdessä UPSissa muutetaan ECO-tilan asetuksia, asetukset jaetaan kaikkiin rinnakkaisjärjestelmän UPSeihin.

ECOnversion-tila

ECOnversion-tilan avulla UPSin voi määrittää varaamaan kuorman pätötehon staattisen ohituksen kautta. Rinnakkainen vaihtosuuntaaja ja ohituslähde ovat käynnissä ja syöttävät kuorman loistehon. UPS:n tulotehokerroin pysyy kuorman tehokertoimesta riippumatta lähellä yhtä, sillä UPSin tulovirran kuorman loisteho vähenee huomattavasti. Jos verkkovirran syöttö katkeaa, vaihtosuuntaaja pitää välittömästi lähtöjännitteen yllä, joten ECOnversion-tilasta siirron aikana ei käytännössä esiinny katkoksia. Akut ladataan, kun UPS on ECOnversion-tilassa.

HUOMAUTUS: Kun rinnakkaisjärjestelmän yhdessä UPSissa muutetaan ECOnversion-tilan asetuksia, asetukset jaetaan kaikkiin rinnakkaisjärjestelmän UPSeihin.

Sammutettu-tila

UPS ei syötä kuormaa. Akut ladataan ja näyttö on päällä.
QR code for this page

Auttoiko tämä?