990-91379A-011

Järjestelmän tilatietojen tarkasteleminen

 1. Napauta Tila.
  1. Tarkastele tilaa napauttamalla Syöttö, Lähtö, Ohitus, Akku, Lämpötila, Virtamoduulit tai Rinnakkainen.

   Syöttö

   Jännite ph-ph (vaihe-vaihe) Sen hetkinen syötön pääjännite.
   Virta Sen hetkinen syöttövirta vaihtovirtaverkkolähteestä vaihekohtaisesti ampeereina (A).
   Taajuus Sen hetkinen syöttötaajuus hertseinä (Hz).
   Jännite ph-N (vaihe-nolla)* Sen hetkinen syötön vaihejännite nollajohtimeen voltteina (V).
   Kokonaisteho Sen hetkinen syötön kokonaispätöteho (kaikki kolme vaihetta) kilowatteina (kW).
   Teho Sen hetkinen syötön pätöteho (todellinen kulutettu teho) kussakin vaiheessa kilowatteina (kW). Pätöteho on sähkövirran se osa, joka laskettuna keskiarvoksi koko vaihtovirran aaltomuodon jaksolle johtaa energian nettosiirtymään yhteen suuntaan.
   Huippuvirta Syötön huippuvirta ampeereina (A)
   Tehokerroin Pätötehon suhde näennäistehoon.
   Energia Energian kokonaiskulutus asennushetkestä lähtien.

   Lähtö

   Jännite ph-ph (vaihe-vaihe) Lähdön pääjännite vaihtosuuntaajassa voltteina (V).
   Virta Sen hetkinen lähtövirta kussakin vaiheessa ampeereina (A).
   Taajuus Sen hetkinen lähtötaajuus hertseinä (Hz).
   Jännite ph-N (vaihe-nolla)* Lähdön vaihtojännite vaihtosuuntaajassa voltteina (V).
   Kuormitus UPSin sen hetkinen käytössä oleva kapasiteetti prosenttiarvona kaikkien vaiheiden osalta. Näytetty arvo on suurimman vaihekuorman kuormitusprosentti.
   Nollavirta* Sen hetkinen lähdön nollavirta ampeereina (A).
   Kokonaisteho Sen hetkinen lähdön kokonaispätöteho (kaikki kolme vaihetta) kilowatteina (kW).
   Teho Sen hetkinen lähdön pätöteho (todellinen kulutettu teho) kussakin vaiheessa kilowatteina (kW). Pätöteho on sähkövirran se osa, joka laskettuna keskiarvoksi koko vaihtovirran aaltomuodon jaksolle johtaa energian nettosiirtymään yhteen suuntaan.
   Huippuvirta Lähdön huippuvirta ampeereina (A)
   Tehokerroin Sen hetkinen lähdön tehokerroin kussakin vaiheessa. Tehokerroin tarkoittaa pätötehon suhdetta näennäistehoon.
   Energia Syötetyn energian kokonaismäärä asennushetkestä lähtien.
   Huippukerroin Sen hetkinen lähdön huippukerroin kussakin vaiheessa. Lähdön huippukerroin on lähtövirran huippuarvon suhde lähtövirran tehollisarvoon.

   Ohitus

   Jännite ph-ph (vaihe-vaihe)* Sen hetkinen ohituksen pääjännite voltteina (V).
   Virta Sen hetkinen ohitusvirta kussakin vaiheessa ampeereina (A).
   Taajuus Sen hetkinen ohitustaajuus hertseinä (Hz).
   Jännite ph-N (vaihe-nolla) Sen hetkinen ohituksen vaihejännite voltteina (V).
   Kokonaisteho Sen hetkinen ohituksen kokonaispätöteho (kaikki kolme vaihetta) kilowatteina (kW).
   Teho Sen hetkinen ohituksen pätöteho kussakin vaiheessa kilowatteina (kW). Pätöteho on tietyn ajan hetken jännitteen ja virran arvojen tulo, joka on laskettu ajan suhteen keskiarvoksi.
   Huippuvirta Ohituksen huippuvirta ampeereina (A)
   Tehokerroin Sen hetkinen ohituksen tehokerroin kussakin vaiheessa. Tehokerroin tarkoittaa pätötehon suhdetta näennäistehoon.

   Akku

   Mittausarvot Sen hetkinen akusta tuleva tasavirta kilowatteina (kW).
   Sen hetkinen akkujännite (VDC).
   Sen hetkinen akkuvirta ampeereina (A). Positiivinen virta tarkoittaa, että akku latautuu. Negatiivinen virta tarkoittaa, että akku purkautuu.
   Akun lämpötila celsius- tai fahrenheitasteina kytketyistä lämpötila-antureista.
   Akku Aika siihen, kun akut saavuttavat alhaisen akkujännitteen aiheuttaman sammumistason. Näyttää myös akun varaustason prosentteina täydestä latauskapasiteetista.
   Sen hetkinen akun lataus (Ah).
   Määritys Näyttää akkutyypin.
   Tila Laturin yleinen tila.
   Tila Laturin toimintatila (Sammutettu, Kellunta, Tehostus, Tasaus, Jaksoittainen, Testi).
   Latauskapasiteetti Maksimilatauskapasiteetti prosentteina UPSin nimellisteholuokasta.

   Lämpötila

   Ympäristön lämpötila Ympäristön lämpötila celsius- tai fahrenheitasteina.
   Akun lämpötila Akun lämpötila celsius- tai fahrenheitasteina kytketyistä akun lämpötila-antureista.
   Lämpötila Ympäristön lämpötila celsius- tai fahrenheitasteina valinnaisista kytketyistä lämpötila-antureista (AP9335T ja AP9335TH). Nimi määritetään verkon hallintarajapinnasta.
   Kosteus Kosteus prosentteina valinnaisista kytketyistä kosteusantureista (AP9335TH). Nimi määritetään verkon hallintarajapinnasta.

   Virtamoduulit

   Näkymässä on kunkin virtamoduulin tiedot (on / ei ole) ja tila (OK, hälytys, kriittinen).

   Rinnakkainen

   Syöttövirta Sen hetkinen syöttölähteen syöttövirta vaihekohtaisesti ampeereina (A).
   Ohitusvirta Sen hetkinen ohituslähteen ohitusvirta vaihekohtaisesti ampeereina (A).
   Kokonaislähtöteho Rinnakkaisen UPS-järjestelmän kokonaisteho näyttää rinnakkaisjärjestelmän kokonaiskuormitusprosentin ja kokonaislähtötehon kilowatteina ja kilovolttiampeereina.
   Lähtövirta Sen hetkinen lähtövirta kussakin vaiheessa ampeereina (A).
   Vikasietoisten UPSien määrä Sen hetkinen vikasietoisten UPSien määrä.
   Vikasietoisuusasetus Määritetty vikasietoisuusasetus.
QR code for this page

Auttoiko tämä?