990-91379C-023

Kople til temperatur-/luftfuktighetssensor (alternativ)

Temperatur-/fuktighetssensor (AP9335T eller AP9335TH) kan koples til nettverksstyringskortet.

  1. Kople temperatur-/fuktighetssensoren til den universelle I/U-porten på nettverksstyringskortet.
  2. Sett opp temperatur-/fuktighetssensoren via nettverksstyringsgrensesnittet, se Få tilgang til et konfigurert nettverksstyringsgrensesnitt.
  3. Hvis du vil se temperatur-/fuktighetsmålingene, trykker du på Status > Temperatur .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?