990-91379C-023

Bytte støvfilter (GVLOPT001)

  1. Åpne frontdøren.
  2. Fjern de tre horisontale beslagene.
  3. Fjern det gamle støvfilteret og installer det nye.
  4. Installer de tre horisontale beslagene på nytt.
  5. Lukk frontdøren.
  6. Nullstill støvfiltertelleren, se Konfigurere støvfilterpåminnelse.
QR code for this page

Var dette til hjelp?