990-91379C-023

Gjenopprette UPS-innstillingene fra en USB-enhet

MERK: UPSen kan bare godta innstillinger som opprinnelig var lagret fra samme UPS. Innstillinger som er lagret fra andre UPS-enheter, kan ikke gjenbrukes.
Innstillingene kan kun gjenopprettes når UPSen er i vedlikeholdsbypassdrift eller av-modus.
MERK: Ikke åpne enhetsinngangsbryteren (UIB) på slutten av avstengningssekvensen, da dette slår av strømmen til displayet.
  1. Trykk på Kontroll > Veiledete sekvenser > Slå av UPS-systemet eller Kontroll > Veiledete sekvenser > Slå av en UPS i et parallellsystem , og følg deretter instruksjonene på skjermen.
  2. Velg Konfigurasjon > Lagre/gjenopprette .
  3. Åpne frontdøren.
  4. Sett inn USB-enheten i en av USB-portene på UPSen.
  5. Trykk på Gjenopprett for å implementere lagrede UPS-innstillinger fra USB-enheten. Vent til systemnivåkontrollen automatisk startes på nytt.
    MERK: Du må ikke fjerne USB-enheten før gjenopprettingsprosessen er fullført.
  6. Velg Kontroll > Veiledete sekvenser > Start opp UPS-systemet eller Kontroll > Veiledete sekvenser > Start opp en UPS i et parallellsystem , og følg deretter instruksjonene på skjermen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?