990-91379B-025

Scenariusze działania eConversion – system z pojedynczym zasilaniem

Główny scenariusz pomyślnego przejścia zasilacza UPS w tryb eConversion

 1. Zasilacz UPS pracuje w trybie falownika od co najmniej 10 sekund.

 2. Zasilacz UPS potwierdził, że obejście jest w zakresie tolerancji i jest dostępne.

 3. Zasilacz UPS potwierdził, że tryb eConversion jest dozwolony (włączony domyślnie lub przez użytkownika).

 4. Zasilacz UPS przechodzi w tryb eConversion.

UWAGA: Powrót z trybu eConversion do trybu pracy falownika zawsze obejmuje krótki okres pracy bateryjnej, aby pozwolić na uruchomienie i synchronizację PFC.

Scenariusz 1. zachowania w trybie eConversion (wejście poza tolerancją)

 1. Zasilacz UPS jest w trybie eConversion.

 2. Wejście wykracza poza tolerancję, ale obejście pozostaje w zakresie tolerancji.  

 3. Zasilacz UPS pozostaje trybie eConversion.

Scenariusz 2. zachowania w trybie eConversion (obejście poza tolerancją / obejście niedostępne)

 1. Zasilacz UPS jest w trybie eConversion.

 2. Obejście wychodzi poza zakres tolerancji lub przestaje być dostępne.  

 3. Zasilacz UPS natychmiast przechodzi w tryb pracy falownika.

Scenariusz 3. zachowania w trybie eConversion (obejście poza tolerancją / obejście niedostępne)

 1. Zasilacz UPS jest w trybie eConversion.

 2. Obejście wychodzi poza zakres tolerancji lub przestaje być dostępne.

 3. Zasilacz UPS natychmiast przechodzi w tryb pracy falownika.

 4. Obejście mieści się w zakresie tolerancji i jest dostępne.

 5. Po 10 sekundach stabilnej dostępności obejścia zasilacz UPS wraca do trybu eConversion.

Scenariusz 4. zachowania w trybie eConversion (wejście i obejście poza tolerancją)

 1. Zasilacz UPS jest w trybie eConversion.

 2. Wejście i obejście wychodzą poza zakres tolerancji.

 3. Zasilacz UPS natychmiast przechodzi w tryb pracy falownika (tryb pracy bateryjnej).

 4. Obejście mieści się w zakresie tolerancji i jest dostępne.

 5. Po 10 sekundach stabilnej dostępności obejścia zasilacz UPS wraca do trybu eConversion.

Scenariusz 5. zachowania w trybie eConversion (tryb eConversion jest wyłączony lub nie jest już dozwolony)

 1. Zasilacz UPS jest w trybie eConversion.

 2. Tryb eConversion jest wyłączony (przez użytkownika) lub nie jest już dozwolony (przez ustawienie/próg).  

 3. Zasilacz UPS natychmiast przechodzi w tryb pracy falownika.

Scenariusz 6. zachowania w trybie eConversion (falownik włączony)

 1. Zasilacz UPS jest w trybie eConversion, który jest dozwolony zawsze, o określonej godzinie lub w określonym dniu tygodnia.

 2. Użytkownik wciska przycisk WŁ. falownika.  

 3. Zasilacz UPS natychmiast przechodzi w tryb pracy falownika.

 4. Zasilacz UPS wróci do trybu eConversion po osiągnięciu następnego okresu czasu, w którym zaplanowano tryb eConversion jako dozwolony lub po 10 sekundach, jeśli jest zawsze dozwolony.

Scenariusz 7. zachowania w trybie eConversion (przeciążenie wyjścia)

 1. Zasilacz UPS jest w trybie eConversion.

 2. Wyjście zasilacza UPS jest przeciążone.  

 3. Zasilacz UPS przechodzi w tryb pracy falownika i włącza się licznik czasu przeciążenia.

Scenariusz 8. zachowania w trybie eConversion (wykryto krytyczne zdarzenie/stan)

 1. Zasilacz UPS jest w trybie eConversion.

 2. Zasilacz UPS wykrywa krytyczne zdarzenie lub stan, które wymagają pracy zasilacza UPS w trybie obejścia statycznego (z wyjątkiem przeciążenie wyjścia).

 3. Zasilacz UPS zaczyna pracować w trybie obejścia statycznego.

 4. Krytyczne zdarzenie lub stan zostały rozwiązane lub już nie występują.

 5. Zasilacz UPS przechodzi w tryb pracy falownika.

 6. Po 10 sekundach stabilnej pracy w trybie falownika zasilacz UPS wraca do trybu eConversion.

Scenariusz 9. zachowania w trybie eConversion (wykryto zwarcie)

 1. Zasilacz UPS jest w trybie eConversion.

 2. Wykryto zwarcie na wyjściu międzyfazowym lub fazowo-neutralnym (wykryto wysokie natężenie w obejściu i zarejestrowano zdarzenie).

 3. Zasilacz UPS przechodzi w tryb pracy falownika.

 4. Jeśli zwarcie będzie trwało, zasilacz UPS przejdzie w tryb wymuszonego obejścia statycznego.

Scenariusz 10. zachowania w trybie eConversion (włączono EPO)

 1. Zasilacz UPS jest w trybie eConversion.

 2. Włączono tryb EPO (PPOŻ).

 3. Zasilacz UPS przechodzi w tryb WYŁ.

 4. Wyłączono tryb EPO (PPOŻ).

 5. Użytkownik wciska przycisk WŁ. falownika.  

 6. Zasilacz UPS przechodzi w tryb pracy falownika.

 7. Po 10 sekundach stabilnej pracy w trybie falownika zasilacz UPS wraca do trybu eConversion.

Scenariusz 11. zachowania w trybie eConversion (tryb wysokiej wydajności wyłączony przez system)

 1. Zasilacz UPS jest w trybie eConversion.

 2. Obejście wychodzi poza zakres tolerancji lub nie jest już dostępne.

 3. Zasilacz UPS przechodzi w tryb pracy falownika.

 4. Obejście mieści się w zakresie tolerancji i jest dostępne.

 5. Po 10 sekundach stabilnej dostępności obejścia zasilacz UPS wraca do trybu eConversion.

 6. Kroki od 2 do 5 powtarzają się 10 razy w okresie 24 godzin (liczbę powtórzeń można konfigurować).

 7. Obejście wychodzi poza zakres tolerancji lub nie jest już dostępne > 10 razy w okresie 24 godzin.

 8. Zasilacz UPS przechodzi w tryb pracy falownika.

 9. Zasilacz UPS wyłącza tryb wysokiej wydajności.

 10. Użytkownik otrzymuje powiadomienie o wyłączeniu przez system trybu wysokiej wydajności za pośrednictwem alarmu lub zdarzenia (w zależności od konfiguracji).

 11. Obejście mieści się w zakresie tolerancji i jest dostępne.

 12. Zasilacz UPS pozostaje w trybie pracy falownika.

 13. Użytkownik ponownie włącza tryb wysokiej wydajności.

 14. Po 10 sekundach stabilnej dostępności obejścia zasilacz UPS wraca do trybu eConversion.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?