990-91379B-025

Scenariusze działania eConversion – system z pojedynczym zasilaniem

Główny scenariusz pomyślnego przejścia zasilacza UPS w tryb eConversion

 1. Zasilacz UPS pracuje w trybie falownika od co najmniej 10 sekund.

 2. Zasilacz UPS potwierdził, że obejście jest w zakresie tolerancji i jest dostępne.

 3. Zasilacz UPS potwierdził, że tryb eConversion jest dozwolony (włączony domyślnie lub przez użytkownika).

 4. Zasilacz UPS przechodzi w tryb eConversion.

UWAGA: Powrót z trybu eConversion do trybu pracy falownika zawsze obejmuje krótki okres pracy bateryjnej, aby pozwolić na uruchomienie i synchronizację PFC.

Scenariusz 1. zachowania w trybie eConversion (wejście poza tolerancją)

 1. Zasilacz UPS jest w trybie eConversion.

 2. Wejście wykracza poza tolerancję, ale obejście pozostaje w zakresie tolerancji.  

 3. Zasilacz UPS pozostaje trybie eConversion.

Scenariusz 2. zachowania w trybie eConversion (obejście poza tolerancją / obejście niedostępne)

 1. Zasilacz UPS jest w trybie eConversion.

 2. Obejście wychodzi poza zakres tolerancji lub przestaje być dostępne.  

 3. Zasilacz UPS natychmiast przechodzi w tryb pracy falownika.

Scenariusz 3. zachowania w trybie eConversion (obejście poza tolerancją / obejście niedostępne)

 1. Zasilacz UPS jest w trybie eConversion.

 2. Obejście wychodzi poza zakres tolerancji lub przestaje być dostępne.

 3. Zasilacz UPS natychmiast przechodzi w tryb pracy falownika.

 4. Obejście mieści się w zakresie tolerancji i jest dostępne.

 5. Po 10 sekundach stabilnej dostępności obejścia zasilacz UPS wraca do trybu eConversion.

Scenariusz 4. zachowania w trybie eConversion (wejście i obejście poza tolerancją)

 1. Zasilacz UPS jest w trybie eConversion.

 2. Wejście i obejście wychodzą poza zakres tolerancji.

 3. Zasilacz UPS natychmiast przechodzi w tryb pracy falownika (tryb pracy bateryjnej).

 4. Obejście mieści się w zakresie tolerancji i jest dostępne.

 5. Po 10 sekundach stabilnej dostępności obejścia zasilacz UPS wraca do trybu eConversion.

Scenariusz 5. zachowania w trybie eConversion (tryb eConversion jest wyłączony lub nie jest już dozwolony)

 1. Zasilacz UPS jest w trybie eConversion.

 2. Tryb eConversion jest wyłączony (przez użytkownika) lub nie jest już dozwolony (przez ustawienie/próg).  

 3. Zasilacz UPS natychmiast przechodzi w tryb pracy falownika.

Scenariusz 6. zachowania w trybie eConversion (falownik włączony)

 1. Zasilacz UPS jest w trybie eConversion, który jest dozwolony zawsze, o określonej godzinie lub w określonym dniu tygodnia.

 2. Użytkownik wciska przycisk WŁ. falownika.  

 3. Zasilacz UPS natychmiast przechodzi w tryb pracy falownika.

 4. Zasilacz UPS wróci do trybu eConversion po osiągnięciu następnego okresu czasu, w którym zaplanowano tryb eConversion jako dozwolony lub po 10 sekundach, jeśli jest zawsze dozwolony.

Scenariusz 7. zachowania w trybie eConversion (przeciążenie wyjścia)

 1. Zasilacz UPS jest w trybie eConversion.

 2. Wyjście zasilacza UPS jest przeciążone.  

 3. Zasilacz UPS przechodzi w tryb pracy falownika i włącza się licznik czasu przeciążenia.

Scenariusz 8. zachowania w trybie eConversion (wykryto krytyczne zdarzenie/stan)

 1. Zasilacz UPS jest w trybie eConversion.

 2. Zasilacz UPS wykrywa krytyczne zdarzenie lub stan, które wymagają pracy zasilacza UPS w trybie obejścia statycznego (z wyjątkiem przeciążenie wyjścia).

 3. Zasilacz UPS zaczyna pracować w trybie obejścia statycznego.

 4. Krytyczne zdarzenie lub stan zostały rozwiązane lub już nie występują.

 5. Zasilacz UPS przechodzi w tryb pracy falownika.

 6. Po 10 sekundach stabilnej pracy w trybie falownika zasilacz UPS wraca do trybu eConversion.

Scenariusz 9. zachowania w trybie eConversion (wykryto zwarcie)

 1. Zasilacz UPS jest w trybie eConversion.

 2. Wykryto zwarcie na wyjściu międzyfazowym lub fazowo-neutralnym (wykryto wysokie natężenie w obejściu i zarejestrowano zdarzenie).

 3. Zasilacz UPS przechodzi w tryb pracy falownika.

 4. Jeśli zwarcie będzie trwało, zasilacz UPS przejdzie w tryb wymuszonego obejścia statycznego.

Scenariusz 10. zachowania w trybie eConversion (włączono EPO)

 1. Zasilacz UPS jest w trybie eConversion.

 2. Włączono tryb EPO (PPOŻ).

 3. Zasilacz UPS przechodzi w tryb WYŁ.

 4. Wyłączono tryb EPO (PPOŻ).

 5. Użytkownik wciska przycisk WŁ. falownika.  

 6. Zasilacz UPS przechodzi w tryb pracy falownika.

 7. Po 10 sekundach stabilnej pracy w trybie falownika zasilacz UPS wraca do trybu eConversion.

Scenariusz 11. zachowania w trybie eConversion (tryb wysokiej wydajności wyłączony przez system)

 1. Zasilacz UPS jest w trybie eConversion.

 2. Obejście wychodzi poza zakres tolerancji lub nie jest już dostępne.

 3. Zasilacz UPS przechodzi w tryb pracy falownika.

 4. Obejście mieści się w zakresie tolerancji i jest dostępne.

 5. Po 10 sekundach stabilnej dostępności obejścia zasilacz UPS wraca do trybu eConversion.

 6. Kroki od 2 do 5 powtarzają się 10 razy w okresie 24 godzin (liczbę powtórzeń można konfigurować).

 7. Obejście wychodzi poza zakres tolerancji lub nie jest już dostępne > 10 razy w okresie 24 godzin.

 8. Zasilacz UPS przechodzi w tryb pracy falownika.

 9. Zasilacz UPS wyłącza tryb wysokiej wydajności.

 10. Użytkownik otrzymuje powiadomienie o wyłączeniu przez system trybu wysokiej wydajności za pośrednictwem alarmu lub zdarzenia (w zależności od konfiguracji).

 11. Obejście mieści się w zakresie tolerancji i jest dostępne.

 12. Zasilacz UPS pozostaje w trybie pracy falownika.

 13. Użytkownik ponownie włącza tryb wysokiej wydajności.

 14. Po 10 sekundach stabilnej dostępności obejścia zasilacz UPS wraca do trybu eConversion.

QR code for this page

czy było to pomocne?