990-91381C-004

Sammenkobl UPS'en med vedligeholdelsesbypass-skabet

 1. Skub UPS'en på plads ved siden af vedligeholdelsesbypass-skabet. Juster i forhold til det seismiske forankringsbeslag, hvis der er et.
 2. Sænk de forreste og bageste nivelleringsfødder på vedligeholdelsesbypass-skabet og på UPS'en med en skruenøgle, indtil de rører gulvet. Hjulene må ikke have kontakt med gulvet. Brug et vaterpas til at sætte skabet i vater.
  BEMÆRK
  Fare for skade på udstyret
  Flyt ikke skabet, efter at nivelleringsfødderne er blevet sænket.
  Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 3. Sammenkobl vedligeholdelsesbypass-skabet og UPS'en forfra med skruer som vist
 4. Monter topbeslaget. Topbeslaget blev fjernet fra siden af vedligeholdelsesbypass-skabet tidligere.
 5. Åbn den indre dør i UPS'en.
 6. Fjern de to specialskruer fra UPS'en, og brug dem til at sammenkoble vedligeholdelsesbypass-skabet med UPS'en bagfra som vist.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?