990-91381C-004

Klargør til signalkabler i systemer med adgang oppefra

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Undlad at bore/udskære huller, når forskruningspladerne er monteret, og undlad at bore/udskære huller tæt på skabet.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 1. Forbered UPS'en til signalkabler:
  1. Fjern dækslet.
  2. Fjern forskruningspladerne og børstepladerne fra toppen af UPS'en.

   UPS'en set forfra

  3. Til installation uden kabelgennemføringer: Monter børstepladerne igen.
  4. Til installation med kabelgennemføringer: Bor hul i forskruningspladerne til kabelgennemføring, installer kabelgennemføringer, og sæt forskruningspladerne på igen.
 2. Før signalkablerne som vist for at adskille Class 2/SELV-kabler fra non-Class 2/non-SELV-kabler. En skillevæg inde i kabelkanalen adskiller kablerne.

  UPS'en set forfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?