990-91381C-004

Klargør til installation

 1. Fjern beslagene (A) og (B) fra vedligeholdelsesbypass-skabet. Monter beslagene (A) på bagsiden af vedligeholdelsesbypass-skabet. Gem beslaget (B) til topsammenkoblingen med UPS'en.

  Vedligeholdelsesbypass-skabet set fra højre side

  Vedligeholdelsesbypass-skabet set bagfra

 2. Fjern højre sidepanel fra vedligeholdelsesbypass-skabet.

  Vedligeholdelsesbypass-skabet

 3. Fjern venstre sidepanel fra UPS'en. Monter venstre sidepanel på vedligeholdelsesbypass-skabet.

  Vedligeholdelsesbypass-skabet og UPS'en

 4. Skub vedligeholdelsesbypass-skabet på plads. Juster i forhold til det seismiske forankringsbeslag, hvis der er et. For systemer uden seismisk forankring skal du installere det bageste transportbeslag på vedligeholdelsesbypass-skabet og montere det på gulvet.

  Set bagfra med seismisk forankring

  Set bagfra uden seismisk forankring

 5. Klargør til strømkabler:
  1. Fjern øverste eller nederste forskruningsplade.
  2. Ved kabelføring gennem bunden skal du fjerne det bageste hjul og skruerne til hjulet fra den nederste forskruningsplade. Hjulet skal ikke bruges længere.
  3. Bor, eller udskær huller til strømkabler eller kabelgennemføringer i forskruningspladen. Kabelgennemføringer medfølger ikke.
  4. Sæt den øverste eller nederste forskruningsplade på plads igen.
  FARE
  Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  Undlad at bore/udskære huller, når forskruningspladerne er monteret, og undlad at bore/udskære huller tæt på skabet.
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

  Øvre kabelindgang

  Nedre kabelindgang

 6. Åbn den indre dør i UPS'en.
 7. Fjern de gennemsigtige beskyttelsesdele i UPS'en.

  UPS'en set forfra

 8. Fjern busbarerne fra UPS'en. Nogle af busbarerne skal installeres i vedligeholdelsesbypass-skabet:
  1. Fjern de tre busbarer fra UPS'en. Monter de tre busbarer i vedligeholdelsesbypass-skabet med de ni M8-møtrikker med spændeskiver (medfølger i sættet). Hvis M8-møtrikkerne med spændeskive ikke er inkluderet i det medfølgende sæt, skal nye M8-møtrikker med spændeskive købes lokalt og anvendes.
  2. Fjern de tre busbarer fra UPS'en. Kun ved to forsyningskilder: Monter de tre busbarer i vedligeholdelsesbypass-skabet med de tolv M8-møtrikker med spændeskiver (medfølger i sættet). Hvis M8-møtrikkerne med spændeskive ikke er inkluderet i det medfølgende sæt, skal nye M8-møtrikker med spændeskive købes lokalt og anvendes.
  3. Fjern de tre busbarer fra UPS'en. Gem til lastbankafbryder (LBB), hvis dette er en del af systemet.
  4. Fjern de fire busbarer fra UPS'en. Kassér dem, eller gem dem som reservedele.

  UPS'en set forfra

  Vedligeholdelsesbypass-skabet set forfra

 9. Kun til TNC-jordingssystem: Installer den medfølgende jumper-busbar for at forbinde N-busbaren med PE-busbaren som vist.

  Vedligeholdelsesbypass-skabet set forfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?