990-91381-004

Klargør til installation

 1. Fjern beslagene (A) og (B) fra vedligeholdelsesbypass-skabet. Installer beslagene (A) på bagsiden af vedligeholdelsesbypass-skabet. Gem beslaget (B) til topforbindelsen med UPS'en.

  Vedligeholdelsesbypass-skabet set fra højre

  Vedligeholdelsesbypass-skabet set bagfra

 2. Fjern højre sidepanel på vedligeholdelsesbypass-skabet.

  Vedligeholdelsesbypass-skabet

 3. Fjern venstre sidepanel og to sideplader på UPS'en. Installer venstre sidepanel på vedligeholdelsesbypass-skabet. Kassér de to sideplader.

  Vedligeholdelsesbypass-skabet og UPS'en

 4. Skub vedligeholdelsesbypass-skabet til den endelige position. Juster med seismisk forankring, hvis den er til stede. På systemer uden seismisk forankring skal du installere det bagerste transportbeslag på vedligeholdelsesbypass-skabet og fastgøre det til gulvet.

  Set bagfra med seismisk forankring

  Set bagfra uden seismisk forankring

 5. Klargør til strømkabler:
  1. Fjern øverste eller nederste forskruningsplade.
  2. Til kabeladgang nedefra, fjern det bagerste hjul og hjulskruerne fra forskruningspladen i bunden. Bortskaf hjulet.
  3. Bor eller udskær huller til strømkabler eller kabelgennemføringer i forskruningspladen. Kabelgennemføringer medfølger ikke.
  4. Sæt øverste eller nederste forskruningsplade på igen.
  FARE
  fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  Undlad at bore/udskære huller, når forskruningspladerne er monteret, og undlad at bore/udskære huller tæt på skabet.
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

  Adgang oppefra

  Adgang nedefra

 6. Åbn den indre dør på UPS'en.
 7. Fjern de gennemsigtige beskyttelsesdæksler i UPS'en.

  UPS'en set forfra

 8. Fjern busbarer fra UPS'en. Nogle af busbarerne vil blive installeret i vedligeholdelsesbypass-skabet:
  1. Fjern de tre busbarer fra UPS'en. Installer de tre busbarer i vedligeholdelsesbypass-skabet.
  2. Fjern de tre busbarer fra UPS'en. Kun ved to forsyningskilder: Installer de tre busbarer i vedligeholdelsesbypass-skabet.
  3. Fjern de tre busbarer fra UPS'en. Gem til lastbankafbryder (LBB), hvis dette er en del af systemet.
  4. Fjern de fire busbarer fra UPS'en. Kassér eller gem til reservedele.

  UPS'en set forfra

  Vedligeholdelsesbypass-skabet set forfra

 9. Kun til TNC-jordingssystem: Installer den medfølgende jumper-busbar for at forbinde N-busbaren til PE-busbaren som vist.

  Vedligeholdelsesbypass-skabet set forfra

QR code for this page

Var dette nyttigt?