990-91381C-007

Συνδέστε τα καλώδια σήματος μεταξύ του ερμαρίου παράκαμψης συντήρησης και του UPS

  1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο σήματος Class 2/SELV 0W50021 και το παρεχόμενο καλώδιο σήματος non-Class 2/non-SELV 0W50023 μεταξύ του ερμαρίου παράκαμψης συντήρησης και του UPS, όπως υποδεικνύεται.

    Σύστημα ενιαίας ηλεκτρικής παροχής

    Σύστημα διπλής ηλεκτρικής παροχής

QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;