990-91381-007

Τελική εγκατάσταση

 1. Μόνο για διπλή ηλεκτρική παροχή: Προσθέστε τις ετικέτες για SSIB, τις ενδεικτικές λυχνίες και την ετικέτα διαγράμματος στο ερμάριο παράκαμψης συντήρησης. Οι ετικέτες παρέχονται με το παρόν εγχειρίδιο.

  Ενιαία ηλεκτρική παροχή

  Διπλή ηλεκτρική παροχή

 2. Προσθέστε την ετικέτα 885-91965 (παρέχεται με το UPS) στο ερμάριο παράκαμψης συντήρησης.
 3. Μόνο για σεισμική αγκύρωση:
  1. Εγκαταστήστε το σεισμικό μπροστινό άγκιστρο αγκύρωσης στο ερμάριο παράκαμψης συντήρησης με τους παρεχόμενους κοχλίες M8.
  2. Στερεώστε το σεισμικό μπροστινό άγκιστρο αγκύρωσης στο δάπεδο. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο εξοπλισμό για τον τύπο δαπέδου - η διάμετρος οπής στο μπροστινό άγκιστρο είναι ø14 mm. Η ελάχιστη απαίτηση είναι εξοπλισμός M12 βαθμού αντοχής 8.8.
 4. Κλείστε την μπροστινή θύρα στο ερμάριο παράκαμψης συντήρησης.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;