990-91381-007

Προετοιμασία του UPS για εσωτερική καλωδίωση DC

 1. Επανατοποθετήστε τον αγωγό PE στο UPS.
  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο EMC και το στήριγμα καλωδίου EMC από τον αγωγό PE.
  2. Μετακινήστε τον αγωγό PE. Χαλαρώστε τα καλώδια σύνδεσης που είναι συνδεδεμένα στον αγωγό PE εάν απαιτείται και σφίξτε τα ξανά μετά τη μετακίνηση του αγωγού PE.
  3. Αφαιρέστε το άγκιστρο στο πίσω μέρος και απορρίψτε το.
  4. Αφαιρέστε το άγκιστρο στο μπροστινό μέρος και εγκαταστήστε το άγκιστρο στο πίσω μέρος.
  5. Συνδέστε το καλώδιο EMC και το στήριγμα καλωδίου EMC στο νέο άγκιστρο στο πίσω μέρος.
 2. Λυγίστε τα πτερύγια ζώνης M προς τα πάνω στο πλαστικό κουτί. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να δημιουργηθεί χώρος για τους εσωτερικούς αγωγούς μεταξύ του ερμαρίου παράκαμψης συντήρησης και του UPS.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;