990-91381C-023

Klargjøre for installasjon

 1. Fjern beslagene (A) og (B) vedlikeholdsbypasskabinettet. Monter beslagene (A) på baksiden av vedlikeholdsbypasskabinettet. Ta vare på beslaget (B) for øvre sammenkopling med UPSen.

  Vedlikeholdsbypasskabinettet vist fra høyre

  Vedlikeholdsbypasskabinettet vist bakfra

 2. Fjern høyre sidepanel fra vedlikeholdsbypasskabinettet.

  Vedlikeholdsbypasskabinettet

 3. Fjern venstre sidepanel fra UPSen. Monter venstre sidepanel på vedlikeholdsbypasskabinettet.

  Vedlikeholdsbypasskabinettet og UPSen

 4. Skyv vedlikeholdsbypasskabinettet til endelig posisjon. Juster etter seismisk forankring, hvis aktuelt. For systemer uten seismisk forankring må du installere det bakre transportbeslaget på baksiden av vedlikeholdsbypasskabinettet igjen, og deretter feste det til gulvet.

  Seismisk forankring vist bakfra

  Uten seismisk forankring vist bakfra

 5. Forberede for strømkabler:
  1. Fjern den øvre eller nedre pakningsplaten.
  2. For nedre kabelinnføring: Fjern det bakre hjulet og hjulskruene fra den nedre pakningsplaten. Avhend hjulet.
  3. Bor eller skjær hull for strømkabler eller installasjonsrør i pakningsplaten. Installasjonsrør er ikke vedlagt.
  4. Monter den øvre eller nedre pakningsplaten igjen.
  FARE
  fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  Du må ikke bore eller skjære hull med pakningsplatene installert, eller bore eller skjære hull i nærheten av kabinettet.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

  Øvre kabelinnføring

  Nedre kabelinnføring

 6. Åpne den indre døren på UPSen.
 7. Fjern de gjennomsiktige beskyttelsesdelene i UPSen.

  UPSen vist forfra

 8. Fjern samleskinnene fra UPSen. Noen av samleskinnene skal installeres i vedlikeholdsbypasskabinettet:
  1. Fjern de tre samleskinnene fra UPSen. Installer de tre samleskinnene i vedlikeholdsbypasskabinettet med de ni medfølgende M8-mutrene med skive (følger med i settet). Hvis M8-mutrene med skive ikke er i det medfølgende settet, må nye M8-muttere med skive kjøpes lokalt og brukes.
  2. Fjern de tre samleskinnene fra UPSen. Kun for to forsyningskilder: Installer de tre samleskinnene i vedlikeholdsbypasskabinettet med de 12 medfølgende M8-mutrene med skive (følger med i settet). Hvis M8-mutrene med skive ikke er i det medfølgende settet, må nye M8-muttere med skive kjøpes lokalt og brukes.
  3. Fjern de tre samleskinnene fra UPSen. Ta vare på dem for å bruke dem sammen med den valgfrie lastbankbryteren (LBB) hvis dette er en del av systemet.
  4. Fjern de fire samleskinnene fra UPSen. Avhend eller oppbevar dem som reservedeler.

  UPSen vist forfra

  Vedlikeholdsbypasskabinett sett forfra

 9. Kun for TNC-jordingssystem: Installer den medfølgende krysskoplingssamleskinnen for å kople N-samleskinnen til PE-samleskinnen som vist.

  Vedlikeholdsbypasskabinett sett forfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?