990-91381-023

Klargjøre for installasjon

 1. Fjern beslagene (A) og (B) fra vedlikeholdsbypasskabinettet. Installer beslagene (A) på baksiden av vedlikeholdsbypasskabinettet. Ta vare på beslaget (B) for øvre sammenkopling med UPSen.

  Vedlikeholdsbypasskabinettet vist fra høyre

  Vedlikeholdsbypasskabinettet vist bakfra

 2. Fjern høyre sidepanel fra vedlikeholdsbypasskabinettet.

  Vedlikeholdsbypasskabinettet

 3. Fjern venstre sidepanel og de to sideplatene fra UPSen. Monter venstre sidepanel på vedlikeholdsbypasskabinettet. Avhend de to sideplatene.

  Vedlikeholdsbypasskabinettet og UPSen

 4. Skyv vedlikeholdsbypasskabinettet til endelig posisjon. Juster etter den seismiske forankringen, hvis en slik finnes. For systemer uten seismisk forankring installerer du det bakre transportbeslaget på vedlikeholdsbypasskabinettet igjen og monterer det på gulvet.

  Seismisk forankring vist bakfra

  Uten seismisk forankring vist bakfra

 5. Klargjøre for strømkabler:
  1. Fjern den øvre eller nedre pakningsplaten.
  2. For nedre kabelinnføring fjerner du det bakre hjulet og hjulskruene fra den nedre pakningsplaten. Avhend hjulet.
  3. Bor eller skjær hull for strømkabler og installasjonsrør i pakningsplaten. Installasjonsrør er ikke inkludert.
  4. Monter den øvre eller nedre pakningsplaten igjen.
  FARE
  fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  Du må ikke bore eller skjære hull med pakningsplatene installert, eller bore eller skjære hull i nærheten av kabinettet.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

  Øvre kabelinnføring

  Nedre kabelinnføring

 6. Åpne den indre døren på UPSen.
 7. Fjern de gjennomsiktige beskyttelsesdekslene i UPSen.

  UPS vist forfra

 8. Fjern samleskinnene fra UPSen. Noen av samleskinnene blir installert i vedlikeholdsbypasskabinettet:
  1. Fjern de tre samleskinnene fra UPSen. Installer de tre samleskinnene i vedlikeholdsbypasskabinettet.
  2. Fjern de tre samleskinnene fra UPSen. Kun for to forsyningskilder: Installer de tre samleskinnene i vedlikeholdsbypasskabinettet.
  3. Fjern de tre samleskinnene fra UPSen. Ta vare på dem for å bruke dem med alternativet for lastbankbryter (LBB) hvis dette er en del av systemet.
  4. Fjern de fire samleskinnene fra UPSen. Avhend dem eller ta vare på dem som reservedeler.

  UPS vist forfra

  Vedlikeholdsbypasskabinettet vist forfra

 9. Bare for TNC-jordingssystem: Installer den medfølgende krysskoplingssamleskinnen for å kople N-samleskinnen til PE-samleskinnen, som vist.

  Vedlikeholdsbypasskabinettet vist forfra

QR code for this page

Var dette til hjelp?