990-91381-025

Połączenie zasilacza UPS z szafą obejścia serwisowego

  1. Wsuń zasilacz UPS na miejsce obok szafy obejścia serwisowego. Wyrównaj go z zakotwiczeniem przeciwwstrząsowym, jeśli je zamontowano.
  2. Połącz szafę obejścia serwisowego i zasilacz UPS z przodu za pomocą śrub, według ilustracji.
  3. Zamontuj górny wspornik. Górny wspornik zdemontowano wcześniej z boku szafy obejścia serwisowego.
  4. Otwórz wewnętrzne drzwi w zasilaczu UPS.
  5. Zdemontuj dwie specjalne śruby z zasilacza UPS i użyj ich do połączenia szafy obejścia serwisowego i zasilacza UPS z tyłu, według ilustracji.
QR code for this page

czy było to pomocne?