990-91381C-025

Podłączanie zasilacza UPS do szafy obejścia serwisowego

 1. Wsuń zasilacz UPS na miejsce obok szafy obejścia serwisowego. Wyrównaj ją z zestawem przeciwwstrząsowym, jeśli jest obecny.
 2. Opuść przednie i tylne nóżki poziomujące na szafie obejścia serwisowego i zasilaczu UPS za pomocą klucza, aż do połączenia z podłogą. Kółka nie mogą mieć kontaktu z podłogą. Skorzystaj z poziomicy, aby zapewnić równe położenie szafy.
  NOTYFIKACJA
  Ryzyko uszkodzenia sprzętu
  Nie należy przesuwać szafy po obniżeniu nóżek poziomujących.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
 3. Połącz szafę obejścia serwisowego i zasilacz UPS za pomocą śrub, jak pokazano na ilustracji.
 4. Zamontuj wspornik górny. Górny wspornik został wcześniej zdemontowany z bocznej części szafy obejścia serwisowego.
 5. Otwórz wewnętrzne drzwiczki zasilacza UPS.
 6. Zdemontuj dwie specjalne śruby z zasilacza UPS i użyj ich do połączenia szafy obejścia serwisowego z zasilaczem UPS, jak pokazano na ilustracji.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?