990-91381C-031

Slutlig installation

  1. Endast för dubbelmatad strömförsörjning: Sätt fast etiketterna för SSIB, indikatorlamporna och diagrametiketten på bypasskåpet. Etiketterna medföljer handboken.

    Enkelmatad strömförsörjning

    Dubbelmatad strömförsörjning

  2. Sätt fast etiketten 885-91965 (medföljer UPS:en) på bypasskåpet.
  3. Endast för jordbävningsskydd: Montera den främre jordbävningsskyddsskenan på bypasskåpet och på UPS:en. Fäst de främre jordbävningsskyddsskenorna i golvet. Använd lämplig skruv för golvtypen – håldiametern i jordbävningsskyddets främre fäste är ø14 mm. Minimikravet är storlek M12 i god stålkvalitet (8,8).
  4. Stäng framdörren på bypasskåpet
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?