990-91381-031

Förbereda UPS:en för anslutning av intern skena

 1. Placera om PE-skenan i UPS:en:
  1. Koppla bort EMC-kabeln och EMC-kabelhållaren från PE-skenan.
  2. Flytta PE-skenan. Lossa vid behov byglingskablarna som är anslutna till PE-skenan och sträck dem igen när PE-skenan har flyttats.
  3. Ta bort fästet på baksidan och kassera det.
  4. Ta bort fästet på framsidan och montera fästet på baksidan.
  5. Anslut EMC-kabeln och EMC-kabelhållaren till det nya fästet på baksidan.
 2. Böj flikarna i M-zonen uppåt på plastlådan. Det är nödvändigt för att göra plats för de interna skenorna mellan bypasskåpet och UPS:en.
QR code for this page

Var det här till hjälp?