990-91381C-031

Förbereda UPS:en för anslutning av intern skena

 1. Placera om PE-skenan i UPS:en:
  1. Koppla bort EMC-kabeln, EMC-kabelhållaren och bindningskablarna från PE-skenan. Observera anslutningen av kablarna på jordningsskenan.
  2. Ta bort och kassera kopparskenan.
  3. Flytta PE-skenan till den nya positionen.
  4. Håll i EMC-kabelhållaren och dra försiktigt i änden av EMC-kabeln för att förlänga längden. Återanslut EMC-kablarna till PE-skenan.
  5. Återanslut bindningskablarna till PE-skenan.
 2. Böj flikarna i M-zonen uppåt på plastlådan. Det är nödvändigt för att göra plats för de interna skenorna mellan bypasskåpet och UPS:en.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?