990-91381-032

การติดตั้งขั้นสุดท้าย

 1. สำหรับระบบเมนคู่เท่านั้น: เพิ่มป้ายกำกับสำหรับ SSIB, ไฟแสดงสถานะ และป้ายไดอะแกรมบนตู้บายพาสการบำรุงรักษา มีป้ายกำกับให้มากับคู่มือนี้

  เมนเดี่ยว

  เมนคู่

 2. ติดป้ายกำกับ 885-91965 (ที่มาพร้อมกับ UPS) บนตู้บายพาสการบำรุงรักษา
 3. สำหรับการยึดสมอต้านทานการไหวสะเทือนเท่านั้น:
  1. ติดตั้งโครงยึดสมอต้านทานการไหวสะเทือนบนตู้บายพาสการซ่อมบำรุงโดยใช้สลักเกลียว M8 ที่ให้มา
  2. ติดตั้งขอเกี่ยวด้านหน้าเพื่อยึดกันแผ่นดินไหวเข้าที่พื้น ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับประเภทพื้น โดยเส้นผ่านศูนย์กลางรูในโครงยึดสมอด้านหน้าคือ ø14 มม. ข้อกำหนดความแข็งแรงขั้นต่ำคือฮาร์ดแวร์ M12 เกรด 8.8
 4. ปิดประตูหน้าตู้บายพาสการซ่อมบำรุง
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?