990-91381C-032

การติดตั้งขั้นสุดท้าย

  1. สำหรับระบบเมนคู่เท่านั้น: เพิ่มป้ายกำกับสำหรับ SSIB, ไฟแสดงสถานะ และป้ายไดอะแกรมบนตู้บายพาสการบำรุงรักษา มีป้ายกำกับให้มากับคู่มือนี้

    เมนเดี่ยว

    เมนคู่

  2. ติดป้ายกำกับ 885-91965 (ที่มาพร้อมกับ UPS) บนตู้บายพาสการบำรุงรักษา
  3. สำหรับการยึดสมอต้านทานการไหวสะเทือนเท่านั้น: ติดตั้งโครงยึดสมอต้านทานความไหวสะเทือนในตู้บายพาสการซ่อมบำรุงและด้านหน้าบน UPS ติดตั้งท้าวแขนรองรับน้ำหนักเกี่ยวด้านหน้าเพื่อยึดกันแผ่นดินไหวเข้าที่พื้น ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับประเภทพื้น โดยเส้นผ่านศูนย์กลางรูในตัวยึดกันแผ่นดินไหมด้านหน้าคือ ø14 มม. ข้อกำหนดความแข็งแรงขั้นต่ำคือฮาร์ดแวร์ M12 เกรด 8.8
  4. ปิดประตูหน้าตู้บายพาสการซ่อมบำรุง
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?