990-91381C-032

ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (ไม่บังคับ)

ใช้ชุดการไหวสะเทือนแบบเสริม GVLOPT002 สำหรับขั้นตอนนี้

 1. เชื่อมต่อเหล็กฉากยึดพื้นด้านหลังสำหรับ UPS และตู้บายพาสการซ่อมบำรุงกับแผ่นเพลตเชื่อมต่อ

  มุมมองด้านหลัง

 2. ติดตั้งเหล็กฉากยึดพื้นด้านหลังเข้ากับพื้น ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับชนิดของพื้น – เส้นผ่านศูนย์กลางของรูในสมอด้านหลัง คือ ø16 มม. ข้อกำหนดความแข็งแรงขั้นต่ำคือฮาร์ดแวร์ M12 เกรด 8.8

  มุมมองด้านหลัง

 3. ถอดสกรูทั้งหมดและแผ่นเพลตเชื่อมต่อ

  มุมมองด้านหลัง

 4. นำขอเกี่ยวด้านหลังออก

  มุมมองด้านหลัง

 5. ติดตั้งโครงยึดสมอด้านหลังบน UPS และตู้บายพาสการซ่อมบำรุงโดยใช้สลักเกลียวที่ให้มา

  มุมมองด้านหลังของ UPS และตู้บายพาสการซ่อมบำรุง

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?