990-91381C-034

Kuruluma Hazırlanma

 1. (A) ve (B) braketlerini bakım bypass kabininden çıkarın. (A) braketini, bakım bypass kabininin arkasına takın. UPS ile üst ara bağlantı için (B) braketini muhafaza edin.

  Bakım Bypass Kabininin Sağ Yandan Görünümü

  Bakım Bypass Kabininin Arkadan Görünümü

 2. Sağ yan paneli bakım bypass kabininden çıkarın.

  Bakım Bypass Kabini

 3. UPS'den sol yan paneli çıkarın. Sol yan paneli bakım bypass kabinine takın.

  UPS ve Bakım Bypass Kabini

 4. Bakım baypass kabinini nihai konumuna getirin. Varsa sismik sabitleme ile hizalayın. Sismik sabitlemesi olmayan sistemler için, arka nakliye braketini bakım bypass kabinine tekrar takın ve zemine monte edin.

  Sismik Sabitleme ile Arkadan Görünüm

  Sismik Sabitleme olmadan Arkadan Görünüm

 5. Güç kabloları için hazırlık:
  1. Üst ya da alt rakor plakasını çıkarın.
  2. Alttan kablo girişi için, arka tekeri ve tekerlek vidalarını alt rakor plakasından çıkarın. Plakayı atın.
  3. Rakor plakalarına güç kabloları veya grometler için delikler açın. Grometler sağlanmamaktadır.
  4. Üst ya da alt rakor plakasını tekrar takın.
  TEHLİKE
  elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
  Takılan rakor plakasına delmeyin veya kabine yakın delik açmayın.
  Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

  Üst Kablo Girişi

  Alt Kablo Girişi

 6. UPS'in iç kapısını açın.
 7. UPS'deki şeffaf koruma kapaklarını çıkarın.

  UPS'in Önden Görünümü

 8. UPS'den baraları çıkarın. Baraların bazıları bakım baypass kabinine takılacaktır:
  1. Üç barayı UPS'den çıkarın. Sağlanan dokuz adet M8 contalı somun (kit içinde sağlanır) bakım bypass kabinine üç bara takın. M8 contalı somun sağlanan kitte yoksa, yeni M8 somun ve contalar yerel olarak tedarik edilmeli ve kullanılmalıdır.
  2. Üç barayı UPS'den çıkarın. Sadece çift şebeke için: Sağlanan 12 adet M8 contalı somun (kit içinde sağlanır) bakım bypass kabinine üç bara takın. M8 contalı somun sağlanan kitte yoksa, yeni M8 somun ve contalar yerel olarak tedarik edilmeli ve kullanılmalıdır.
  3. Üç barayı UPS'den çıkarın. Sistemin bir parçasıysa, yük bankası kesicisi (LBB) seçeneği için muhafaza edin.
  4. Dört barayı UPS'den çıkarın. Atın veya yedek parça olarak saklayın.

  UPS'in Önden Görünümü

  Bakım Bypass Kabininin Önden Görünümü

 9. Sadece TNC topraklama sistemi için: N barasını PE barasına gösterildiği gibi bağlamak için sağlanan jumper barasını takın.

  Bakım Bypass Kabininin Önden Görünümü

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?