990-91386-023

Endelig installasjon

 1. Sett på de fire frontdekslene igjen.

  Systemer med nedre kabelinnføring med batteribryter

  Systemer med øvre kabelinnføring uten batteribryter

 2. Fest det fremre forankringsbeslaget (lagt til side under utpakking) i det tomme batterikabinettet.

  Tomt batterikabinett vist forfra

 3. Fest det fremre forankringsbeslaget til gulvet.
  MERK: Forankringsbolter for gulvfesting er ikke inkludert.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?