990-91386-023

Spesifikasjoner

LES DETTE
fare for skade på utstyret
Se UPS-systemets installasjonsveiledning hvis du vil se detaljerte spesifikasjoner for UPS-systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?