990-91460B-023

Installere kabinett for nedre kabelinnføring med Galaxy VL UPS

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke bore eller skjære hull med pakningsplatene installert, eller bore eller skjære hull i nærheten av kabinettet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 1. Fjern venstre sidepanel fra UPS-en.
 2. Fjern beslagene (A) og (B) fra kabinettet for nedre kabelinnføring. Monter beslagene (A) på baksiden av kabinettet for nedre kabelinnføring. Ta vare på beslaget (B) for øvre sammenkopling med UPS-en.

  Kabinett for nedre kabelinnføring sett forfra

  Kabinett for nedre kabelinnføring sett bakfra

 3. Skyv kabinettet for nedre kabelinnføring til endelig posisjon. Juster etter seismisk forankring, hvis aktuelt. For systemer uten seismisk forankring må du installere det bakre transportbeslaget på baksiden av kabinettet for nedre kabelinnføring igjen, og deretter feste det til gulvet.

  Seismisk forankring vist bakfra

  Uten seismisk forankring vist bakfra

 4. Senk de fremre og bakre utjevningsføttene på kabinettet for nedre kabelinnføring ved hjelp av en skiftenøkkel til de får kontakt med gulvet. Vognhjulene må ikke ha kontakt med gulvet. Bruk et vater for å kontrollere at kabinettet for nedre kabelinnføring står vannrett (i vater).
  LES DETTE
  Fare for skade på utstyret
  Ikke flytt på kabinettet etter at du har senket utjevningsføttene.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
 5. Klargjøre for strøm- og signalkabler:
  1. Fjern den midtre frontplaten, den nedre frontplaten og trekantdekslene fra kabinettet for nedre kabelinnføring.
  2. Fjern pakningsplatene for signalkablene og pakningsplaten for strømkablene.
  3. Fjern de to hjulene fra pakningsplaten for strømkabler.
  4. Bor eller skjær ut hull for kabler eller installasjonsrør i pakningsplatene. Monter installasjonsrør (ikke inkludert), hvis det er aktuelt.
  5. Monter pakningsplatene igjen. Ta vare på trekantdekslene, den nedre frontplaten og den midtre frontplaten for endelig installasjon.
 6. Skyv UPS-en på plass ved siden av kabinettet for nedre kabelinnføring. Juster etter seismisk forankring, hvis aktuelt.
 7. Senk de fremre og bakre nivelleringsføttene på UPS-en ved hjelp av en skiftenøkkel til de får kontakt med gulvet. Vognhjulene må ikke ha kontakt med gulvet. Bruk et vater for å kontrollere at UPS-en står vannrett (i vater).
  LES DETTE
  Fare for skade på utstyret
  Ikke flytt på kabinettet etter at du har senket utjevningsføttene.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
 8. Kople sammen fremsiden av kabinettet for nedre kabelinnføring og UPS-en med skruer (som vist) og monter toppbeslagene. Du har allerede fjernet det øvre beslaget fra toppen av kabinettet for nedre kabelinnføring.
 9. Fjern de to spesialskruene fra samleskinnen i kobber på UPS-en.

  UPS-en vist forfra

 10. Monter to skruer fra sett 0H-1818 for å feste samleskinnen i kobber til hyllen igjen.
 11. Monter de to spesialskruene for bakre sammenkopling mellom kabinettet for nedre kabelinnføring og UPS-en som vist.

  UPS-en og kabinettet for nedre kabelinnføring sett forfra

 12. Før signalkablene gjennom kabinettet for nedre kabelinnføring og inn i UPS-en. Før dem som vist for å skille Class 2/SELV-kablene fra non-Class 2/non-SELV-kablene. En skillevegg inne i kabelkanalen i UPS-en atskiller kablene.
 13. Før inngangskablene, bypasskablene og PE-kablene/utstyrsjordingslederen (EGC) opp gjennom høyre halvdel av kabinettet for nedre kabelinnføring og inn i UPS-en (som vist).
 14. Før batterikablene, de nøytrale kablene og utgangskablene opp gjennom venstre halvdel av kabinettet for nedre kabelinnføring og inn i UPS-en (som vist).
 15. Monter trekantdekslene, den nedre frontplaten og den midtre frontplaten på kabinettet for nedre kabelinnføring.
 16. For seismisk forankring: Monter det fremre seismiske forankringsbeslaget på UPS-en og på kabinettet for nedre kabelinnføring, og monter deretter de seismiske frontbeslagene på gulvet. Bruk egnet monteringsutstyr for den aktuelle gulvtypen – hulldiameteren i det fremre seismiske beslaget er ø14 mm. Minimumskravet er M12-maskinvare med styrkegrad 8,8.

  UPS-en vist forfra

 17. Følg installasjonsveiledningen for UPS-en for å kople til strømkablene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?