990-91460B-023

Montere seismisk forankring med Galaxy VL UPS (valgfritt)

Bruk det valgfrie seismiske settet GVLOPT002 for denne prosedyren.

 1. Kople den bakre forankringssamlingen for UPSen og for kabinettet for nedre kabelinnføring sammen med sammenkoplingsplaten.

  Sett bakfra

 2. Monter den bakre forankringssamlingen på gulvet. Bruk egnet monteringsutstyr for den aktuelle gulvtypen – hulldiameteren i de bakre ankrene er ø16 mm. Minimumskravet er M12-maskinvare med styrkegrad 8,8.

  Sett bakfra

 3. Fjern alle skruene og sammenkoplingsplaten.

  Sett bakfra

 4. Fjern forankringsbeslagene.

  Sett bakfra

 5. Monter de bakre forankringsbeslagene på UPSen og på kabinettet for nedre kabelinnføring med de medfølgende M8x25-boltene.

  UPSen og kabinettet for nedre kabelinnføring sett bakfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?