990-91460B-031

Installera jordbävningsskyddet med Galaxy VL UPS (option)

Använd monteringssatsen för jordbävningskit GVLOPT002 för denna procedur.

 1. Anslut de bakre förankringsenheterna för UPS:en och skåpet med ingång underifrån med sammankopplingsplattan.

  Vy bakifrån

 2. Sätt fast den bakre förankringsenheten i golvet. Använd lämplig skruv för golvtypen – håldiametern i de bakre fästena är ø16 mm. Minimikravet är storlek M12 i god stålkvalitet (8,8).

  Vy bakifrån

 3. Ta bort alla skruvar och sammankopplingsplattan.

  Vy bakifrån

 4. Ta bort vinkelfästena.

  Vy bakifrån

 5. Montera de bakre vinkelfästena på UPS:en och skåpet med ingång underifrån med de medföljande M8x25-skruvarna.

  Vy bakifrån av UPS:en och skåpet med ingång underifrån

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?