990-91386-034

Akü Güvenliği

TEHLİKE
elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
 • Akü devre kesicileri, Schneider Electric tarafından belirlenen teknik özelliklere ve gereksinimlere uygun olarak kurulmalıdır.
 • Akülerin bakımı, aküler ve gerekli önlemler konusunda bilgi sahibi olan personel tarafından veya onların gözetimi altında yapılmalıdır. Kalifiye olmayan personeli akülerden uzak tutun.
 • Akü terminallerini bağlamadan veya ayırmadan önce şarj kaynağının bağlantısını kesin.
 • Patlayabilecekleri için aküleri ateşe atmayın.
 • Arızalı aküler, dokunulabilir yüzeyler için yanma eşiklerini aşan sıcaklıklara ulaşabilir.
 • Aküleri açmayın, değiştirmeyin veya parçalamayın. Serbest kalan elektrolit cilde ve gözlere zararlıdır. Zehirli olabilir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Aküler, elektrik çarpması ve yüksek kısa devre akımı riski oluşturabilir. Aküler üzerinde çalışırken aşağıdaki önlemler alınmalıdır.
 • Saatleri, yüzükleri veya diğer metal nesneleri çıkarın.
 • Yalıtımlı tutamaçları olan aletler kullanın.
 • Koruyucu gözlük, eldiven ve çizme kullanın.
 • Akülerin üzerine aletler ya da metal parçalar koymayın.
 • Akü terminallerini bağlamadan veya ayırmadan önce şarj kaynağının bağlantısını kesin.
 • Akünün yanlışlıkla topraklanıp topraklanmadığını belirleyin. Yanlışlıkla topraklanmışsa, kaynağı topraktan çıkarın. Topraklanmış bir akünün herhangi bir parçası ile temas, elektrik çarpmasına ve yüksek ksıa devre akımına neden olabilir. Kurulum ve bakım sırasında bu tür nedenler ortadan kaldırılırsa, böyle bir çarpma olasılığı azaltılabilir (topraklanmış bir besleme devresine sahip olmayan ekipman ve uzak akü malzemeleri için geçerlidir).
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Aküleri değiştirirken, daima aynı tip ve sayıda akü veya akü takımıyla değiştirin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
DİKKAT
ekipman hasarı tehlikesi
 • Bataryaları sisteme takmadan önce sistem çalışmaya hazır olana kadar bekleyin. Akü kurulumundan UPS sistemi çalışana kadar geçen süre 72 saat veya 3 günü geçmemelidir.
 • Aküler, yeniden şarj olma zorunluluğu nedeniyle altı aydan fazla saklanmamalıdır. UPS sistemi uzun süre enerji verilmeden duracaksa, ayda en az bir kez olmak üzere 24 saat süreyle UPS sistemine enerji verilmesi önerilir. Bu, aküleri şarj eder, böylece geri dönüşü olmayan hasarları önler.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?