990-91379B-011

Katkaisijoiden määrittäminen

HUOMAUTUS: Tämä määritys on pakollinen UPSin oikean toiminnan kannalta.
  1. Napauta Määritys > Katkaisijat .
  2. Napauta eri katkaisijoita kytkentätilakaaviossa määrittääksesi, mitkä katkaisijat ovat UPS-järjestelmässä. Ruutu, jossa on merkki , tarkoittaa, että katkaisija on käytössä, ja tyhjä neliö tarkoittaa, että katkaisija ei ole käytössä. Vain Schneider Electricin huolto voi määrittää takaisinsyöttökatkaisijan (BF2) käytön.
    HUOMAUTUS: UPS voi valvoa enintään neljää akkukatkaisijaa akkujärjestelmässä. Kytkentätilakaaviossa näkyy vain yksi akkukatkaisija (BB), vaikka useampi akkukatkaisija olisi kytketty ja määritetty valvontaa varten. Jos yksi tai useampi valvotuista akkukatkaisijoista on suljettu, kytkentätilakaavion BB näkyy kiinni olevana. Jos kaikki valvotut akkukatkaisijat ovat auki, kytkentätilakaavion BB näkyy auki olevana.
  3. Tallenna asetukset napauttamalla OK.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?