990-91375C-004

Tilslut strømkablerne

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Sluk fuldstændigt for UPS-systemet, inden batterikablerne tilsluttes batteriafbryderboksen.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
I TT- og TN-systemer skal hvert fritstående skab forbindes individuelt med den beskyttende jordingsterminal på den fordelingstavle, som forsyner systemet.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
ADVARSEL
Fare for lysbuer
Anvend de medfølgende M10-bolte og -møtrikker til at tilslutte strømkablerne.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 1. Lås/afmærk batteriafbryderen.
 2. Før PE-kablerne fra UPS'en ind i batteriafbryderboksen som vist, og tilslut.

  GVBBB630EL-1CB – nedre kabelindgang

  GVBBB630EL-2CB – øvre og nedre kabelindgang

  GVBBB630EL-2CB – kun nedre kabelindgang

  GVBBB630EL-3CB – øvre og nedre kabelindgang

 3. Før DC kablerne fra UPS'en ind i batteriafbryderboksen som vist, og tilslut.
  FARE
  Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  Monter det øverste beskyttelsesdæksel på batteriafbryderne igen, før du fortsætter med installationen.
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 4. Før batterikablerne fra batteribanken gennem bunden af batteriafbryderboksen, og tilslut dem.
  FARE
  fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  • Monter det nederste beskyttelsesdæksel på batteriafbryderne igen, før du fortsætter med installationen.
  • Sørg for korrekt polaritet.
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 5. Fastgør kablerne til kabelaflastningerne på venstre side, øverst og nederst i batteriafbryderboksen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?