990-91375C-023

Kople til strømkabler

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Utfør en fullstendig avstengning av UPS-systemet før du kopler batterikablene til batteribryterskapet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
I TT- og TN-systemer må hvert frittstående kabinett i systemet være tilkoplet den beskyttende jordingsterminalen på fordelingstavlen som forsyner systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
ADVARSEL
Fare for lysbue
Kople til strømkablene ved hjelp av de medfølgende M10-boltene og -mutrene.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
 1. Låsing/merking (LOTO) av batteribryteren.
 2. Før PE-kablene fra UPSen inn i batteribryterskapet, som vist, og kople dem til.

  GVBBB630EL-1CB nedre kabelinnføring

  GVBBB630EL-2CB øvre og nedre kabelinnføring

  GVBBB630EL-2CB kun nedre kabelinnføring

  GVBBB630EL-3CB øvre og nedre kabelinnføring

 3. Før DC kablene fra UPSen inn i batteribryterskapet, som vist, og kople dem til.
  FARE
  Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  Monter det øvre beskyttelsesdekselet på batteribryteren(e) igjen før du fortsetter installasjonen.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 4. Før batterikablene fra batteribanken gjennom bunnen av batteribryterskapet og kople til.
  FARE
  fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  • Monter det nedre beskyttelsesdekselet på batteribryteren(e) igjen før du fortsetter installasjonen.
  • Kontroller at polariteten er riktig
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 5. Fest kablene til kabelavlasterne på venstre side, på toppen og på bunnen av batteribryterskapet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?