990-91378C-031

Anslut kraftkablarna till ett system med kabelingång ovanifrån

FARA
Risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Utför total avstängning av strömmen till UPS-systemet innan anslutning av batterikablarna till batterikretsbrytaren.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 1. Sätt brytaren i OFF-läge.

  Frontvy av det tomma batteriskåpet

 2. Anslut PE-kabeln.
 3. Anslut DC-kablarna (DC +, DC-) från UPS-enheten.
 4. Installera skyddslocket över kontakterna på vänster sida av batterikretsbrytaren.
 5. Installera batterierna enligt beskrivningen i installationshandboken som medföljer det tomma batteriskåpet.
 6. Anslut batterikablarna (Batt+, Batt-) från batterierna i det tomma batteriskåpet 1 till batterikretsbrytaren.
 7. Endast för installation med två tomma batteriskåp: Anslut jordkabeln från det tomma batteriskåpet 1 till det tomma batteriskåpet 2.

  Frontvy av de tomma batteriskåpen 1 och 2

 8. Endast för installation med två tomma batteriskåp: Anslut batterikablarna (Batt+, Batt-) från batterierna i det tomma batteriskåpet 2 till batterikretsbrytaren.
  OBS: Lämna ett kopplingsschema med information om batterier på plats.
 9. Installera skyddslocket över kontakterna på högra sidan av batterikretsbrytaren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?