990-91375C-004

Tilslut signalkablerne for GVBBB630EL-1CB til Galaxy VL UPS'en

BEMÆRK: Anbefalet signalkabelstørrelse er 0,5 mm2.
 1. Lås/afmærk batteriafbryderen.
 2. Skru skruerne løs fra beskyttelsesdækslerne, og løft dem op og ud af batteriafbryderboksen.
 3. Fjern dækslet på batteriafbryderen.
 4. Før signalkablerne gennem bunden af batteriafbryderboksen.
 5. Tilslut signalkablerne:
  1. Slut signalkablerne til meldekontakten.
  2. Slut signalkablerne til underspændingsudløserspolen.
  3. Fastgør signalkablerne til kabelaflastningen med kabelbindere (medfølger).
 6. Monter dækslet på batteriafbryderen igen.
 7. Signalkablerne skal fremføres adskilt fra strømkablerne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?