990-91375C-025

Podłączenie przewodów sygnałowych skrzynki GVBBB630EL-1CB do zasilacza Galaxy VS UPS

Zalecany przekrój przewodów sygnałowych Maksymalna odległość do zasilacza UPS
0,5 mm2 50 metrów
0,75 mm2 100 metrów
1,0 mm2 200 metrów
 1. Zablokuj/oznacz wyłączniki baterii.
 2. Odkręć śruby na osłonach i zdejmij osłony ze skrzynki wyłącznika baterii.
 3. Zdemontuj osłonę wyłącznika baterii.
 4. Poprowadź przewody sygnałowe dołem skrzynki wyłącznika baterii.
 5. Podłącz przewody sygnałowe:
  1. Podłącz przewody sygnałowe do łącznika AUX.
  2. Podłącz przewody sygnałowe do cewki wyzwalającej niskiego napięcia.
  3. Przymocuj przewody sygnałowe do dostarczonych wsporników kabli za pomocą opasek zaciskowych.
 6. Ponownie zamontuj osłonę wyłącznika baterii.
 7. Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?