990-91375C-031

Ta ur drift eller flytta batteribrytarlådan till en ny plats

 1. Stäng av UPS:en helt – följ instruktionerna i UPS:ens drifthandbok.
 2. Ställ alla brytare i ställverket i öppet läge (AV).
 3. Ställ alla batteribrytare i ställverket/batterilösningen i öppet läge (AV).
 4. För batterilösningar utan någon separat batteribrytare uppströms från denna batteribrytarlåda, koppla bort batterikablarna från batterilösningen.
  FARA
  Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
  Koppla bort batterikablarna från batterilösningen.
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 5. Öppna främre luckan på batteribrytarlådan.
 6. Ställ batteribrytaren i läge AV (öppen).

  Batteribrytarlådan sedd framifrån

 7. Lossa de tre skruvarna och öppna frontpanelen.
 8. Lossa skruvarna från skyddslocken upp och lyft upp och ut skyddslocken ur batteribrytarlådan.

  20–80 kW batteribrytarlåda sedd framifrån

  100–200 kW batteribrytarlåda sedd framifrån

 9. Mät och kontrollera att det INTE finns någon spänning på varje DC-skena innan du fortsätter.
  FARA
  FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
  Mät och kontrollera att det INTE finns någon spänning på varje DC-skena innan du fortsätter.
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

  20–80 kW batteribrytarlåda sedd framifrån

  100–200 kW batteribrytarlåda sedd framifrån

 10. Koppla loss och ta bort alla kraftkablar från batteribrytarlådan. Se Anslut kraftkablarna för mer information.
 11. Koppla loss och ta bort alla signalkablar från batteribrytarlådan. Se följande kapitel för mer information.
 12. Sätt tillbaka de inre luckorna.
 13. Ta bort de fyra M10-skruvarna från väggen och ta bort batteribrytarlådan från väggen.
  OBSERVERA
  Tung last
  Batteribrytarlådan är tung. GVBBB630EL-1CB väger 35 kg, GVBBB630EL-2CB väger 66 kg och GVBBB630EL-3CB väger 76 kg. Använd lämpliga verktyg för att lyfta batteribrytarlådan på ett säkert sätt.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
 14. Stäng frontpanelen och fäst den med de tre skruvarna.
 15. Stäng och lås den främre luckan till batteribrytarlådan.
 16. För transport:
  VARNING
  VÄLTRISK
  Säkerställ följande för transport av batteribrytarlådan:
  • personal som utför transporten har nödvändig kompetens och har fått adekvat utbildning;
  • använd lämpliga verktyg för att lyfta och transportera produkten på ett säkert sätt;
  • skydda produkten mot skador genom att använda lämpligt skydd (t.ex. omslag eller förpackning).
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.

  Transportkrav:

  • Montera batteribrytarlådan i horisontellt läge i mitten av en lämplig pall med minsta pallmått: 840 mm x 1 220 mm Pallen måste vara anpassad för vikten på batteribrytarlådan. GVBBB630EL-1CB väger 35 kg, GVBBB630EL-2CB väger 66 kg och GVBBB630EL-3CB väger 76 kg.

  • Montera batteribrytarlådan på pallen med lämpliga fästanordningar som tål vibrationer och stötar under lastning, transport och lossning.

  • Den ursprungliga lastpallen i kombination med de ursprungliga transportfästena kan återanvändas, om de är oskadade.

  VARNING
  Oväntat beteende hos utrustningen
  Lyft inte batteribrytarlådan direkt med en gaffeltruck/handtruck direkt mot ramen eftersom det kan böja eller skada batteribrytarlådan.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
 17. Gör något av följande:
  • Ta batteribrytarlådan ur drift, ELLER
  • Flytta batteribrytarlådan till en ny plats för att installera den.
 18. Endast för installation av batteribrytarlådan på en ny plats: Följ installationshandboken för att installera batteribrytarlådan på den nya platsen. Se Installationsmetod för installationsöversikt. Ominstallation och uppstart måste utföras av kvalificerad personal.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?