990-91386-034

Elektrik Güvenliği

Bu el rehberi, UPS sisteminin kurulumu ve bakımı sırasında uyulması gereken önemli emniyet talimatlarını içermektedir.

TEHLİKE
elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
  • Elektrikli ekipmanın kurulumu, kullanımı, servisi ve bakımı sadece nitelikli personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
  • Uygun kişisel koruyucu ekipman (PPE) kullanılmalı ve güvenli elektrik çalışması uygulamalarına uyulmalıdır.
  • AC ve DC için bağlantı kesme cihazları başkaları tarafından sağlanmalı, kolayca erişilebilir olmalı ve bağlantı için cihazın bağlantı fonksiyonu ile işaretlenmiş olmalıdır.
  • Ekipman üzerinde veya içinde çalışmaya başlamadan önce UPS sisteminin tüm güç beslemesini kapatın.
  • UPS sisteminde çalışmadan önce, koruyucu topraklama dahil tüm terminaller arasında tehlikeli gerilim olup olmadığını kontrol edin.
  • UPS dahili enerji kaynağına sahiptir. Şebeke bağlantısı kesilmiş olsa dahi tehlikeli gerilim bulunabilir. UPS sistemini kurmadan veya bakımını yapmadan önce, birimlerin KAPALI konumda olduğundan ve şebeke ile akülerin bağlantısının kesildiğinden emin olun. Kondansatörlerin deşarj olmasına olanak tanımak için UPS'i açmadan önce beş dakika bekleyin.
  • UPS'in düzgün topraklanması gerekir. Kaçak akımının yüksek olması nedeniyle, önce topraklama kablosunun bağlanması gerekir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Aşağıdaki etiket şu durumlarda eklenmelidir:

  1. UPS girişi, açıldığında nötrü izole eden harici izolatörlerle bağlanır VEYA

  2. UPS girişi, bir BT güç sistemi aracılığıyla bağlanır.

Etiket, nötrü izole eden tüm yukarı akış güç kesme cihazlarının yanına yerleştirilmelidir.
TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Voltaj geri besleme riski. Bu devrede çalışmadan önce: UPS'i izole edin ve koruyucu topraklama dahil tüm bağlantı uçları arasında tehlikeli voltaj olup olmadığını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?