990-91386-007

Περιβάλλον

  Λειτουργία Αποθήκευση
Θερμοκρασία 0°C έως 40°C -25°C έως 55°C
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;