990-91381C-031

Montera skenor för lastbankbrytare (option)

OBS: Skenorna för lastbankbrytaren togs bort från UPS:en under förberedelserna för installationen.
  1. Montera skenorna för lastbankbrytare (LBB) i UPS:en. Notera riktningen på skenorna.

    Vy framifrån av UPS:en

  2. Lastbankbrytarkablarna kan dras genom UPS:ens ovansida för en permanent installation eller genom den öppna inre luckan för en tillfällig installation. Se UPS-handboken för information om hur du skapar en kabelingång ovanifrån i UPS:en.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?