990-91460B-011

Asenna alaläpivientiaukolla varustettu kaappi Easy UPS 3L -laitteen kanssa

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Älä poraa tai leikkaa reikiä, kun läpivientilevyt on asennettu. Älä myöskään poraa tai leikkaa reikiä kaapin läheisyydessä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
 1. Aseta UPS lopulliseen sijaintiinsa trukilla.
 2. Irrota oikeanpuoleinen sivupaneeli ja UPS-laitteen kolme takalevyä. Irrota vasemmanpuoleinen sivupaneeli alaläpivientiaukolla varustetusta kaapista.

  UPS ja alaläpivientiaukolla varustettu kaappi

 3. Työnnä alaläpivientiaukolla varustettu kaappi lopulliseen sijaintiinsa UPS-laitteen oikealle puolelle.
 4. Laske alaläpivientiaukolla varustetun kaapin etu- ja takaosan tasausjalkoja jakoavaimella, kunnes ne ulottuvat lattiaan. Pyörät eivät saa olla kosketuksissa lattiaan. Varmista vatupassin avulla, että alaläpivientiaukolla varustettu kaappi on suorassa.
  HUOMAUTUS
  Laitevaurion vaara
  Älä liikuta kaappia tasausjalkojen laskemisen jälkeen.
  Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
 5. Irrota kiinnikkeet (A) alaläpivientiaukolla varustetusta kaapista ja heitä ne pois. Irrota kaapeliholkit (B) ja asenna kaapeliholkit (B) takaisin uuteen asentoon.
 6. Valmistautuminen virta- ja signaalikaapelien kytkentään:
  1. Irrota keskimmäinen etulevy, alempi etulevy ja kolmiokannet alaläpivientiaukolla varustetusta kaapista.
  2. Irrota signaalikaapelien läpivientilevyt ja virtakaapelien läpivientilevy.
  3. Irrota virtakaapelien läpivientilevyn kaksi pyörää.
  4. Poraa tai leikkaa reiät kaapeleille tai läpivienneille/läpivientiholkeille läpivientilevyissä. Asenna tarvittaessa läpiviennit/läpivientiholkit (hankittava erikseen).
  5. Asenna läpivientilevyt takaisin paikoilleen. Pane kolmiokannet, alempi etulevy ja keskimmäinen etulevy syrjään lopullista asennusta varten.
 7. Irrota takalevy alaläpivientiaukolla varustetusta kaapista.
 8. Liitä kuvan mukaisesti alaläpivientiaukolla varustettu kaappi ja UPS edestä ja takaa ruuveilla sekä toimitetuilla erikoismuttereilla.
 9. Irrota etu- ja takakuljetuskiinnikkeet alaläpivientiaukolla varustetusta kaapista, kun kytkentä on valmis.
 10. Asenna UPS-laitteen ja alaläpivientiaukolla varustetun kaapin takalevyt takaisin paikalleen. Asenna sivupaneeli alaläpivientiaukolla varustetun kaapin oikealle puolelle. Sivupaneeli poistettiin alaläpivientiaukolla varustetun kaapin vasemmalta puolelta vaiheessa 2.
 11. Vie signaalikaapelit alaläpivientiaukolla varustetun kaapin läpi UPS-laitteeseen. Vie kuvan mukaisesti erottaaksesi Class 2/SELV -kaapelit non-Class 2/non-SELV -kaapeleista.
 12. Vie kuvan mukaisesti syöttökaapelit, akkukaapelit, nollakaapelit ja PE-kaapelit ylös alaläpivientiaukolla varustetun kaapin oikean puolen läpi UPS-laitteeseen. Käytä pehmeitä kuparisia virtakaapeleita.
 13. Vie kuvan mukaisesti ohituskaapelit ja lähtökaapelit ylös alaläpivientiaukolla varustetun kaapin vasemman puolen läpi UPS-laitteeseen. Käytä pehmeitä kuparisia virtakaapeleita.
 14. Asenna kolmiokannet, alempi etulevy ja keskimmäinen etulevy uudelleen alaläpivientiaukolla varustettuun kaappiin.
 15. Kytke virtakaapelit UPS-asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?