990-91378C-023

Installasjonsprosedyre

MERK: Illustrasjonene i denne veiledningen viser installasjon i et tomt batterikabinett. Batteribrytersettet kan også installeres i et jordet metallskap.

Et tomt batterikabinett og UPSen

To tomme batterikabinetter og UPSen

MERK: Avstanden mellom batteribanken og UPSen må ikke være mer enn 200 m. Ta kontakt med Schneider Electric for installasjoner med lengre avstand.
  1. Monter batteribrytersettet. Følg en av disse fremgangsmåtene:
  2. Kople til signalkabler. Følg en av disse fremgangsmåtene:
  3. Kople til strømkablene. Følg en av disse fremgangsmåtene:
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?