990-91375C-004

Installationsprocedure

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Anbring batteriafbryderboksen så tæt på batteribanken som muligt for at begrænse længden af det ubeskyttede batterikabel. Afstanden mellem batteribanken og UPS'en må ikke overstige 200 m. Kontakt Schneider Electric ved installationer med større afstand.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Installation af batteritemperatursensoren er ikke beskrevet i denne manual. Se UPS-installationsmanualen for at få flere oplysninger.
  1. Monter batteriafbryderboksen på væggen.
  2. Klargør batteriafbryderboksen til kabler.
  3. Tilslut signalkablerne. Udfør en af følgende procedurer:
  4. Tilslut strømkablerne.
  5. Tilføj oversatte sikkerhedslabels på produktet.
  6. De sidste installationstrin.
Se afsnittet Tag batteriafbryderboksen ud af drift, eller flyt den til et nyt sted, hvis du skal flytte batteriafbryderboksen eller tage den ud af drift efter installationen er fuldført.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?