990-91460B-004

Monter skabet til kabelføring nedefra med Galaxy VL UPS'en

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Undlad at bore/udskære huller, når forskruningspladerne er monteret, og undlad at bore/udskære huller tæt på skabet.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 1. Fjern venstre sidepanel fra UPS'en.
 2. Fjern beslagene (A) og (B) fra skabet til kabelføring nedefra. Monter beslagene (A) på bag på skabet til kabelføring nedefra. Gem beslaget (B) til topsammenkoblingen med UPS'en.

  Skabet til kabelføring nedefra set forfra

  Skabet til kabelføring nedefra set bagfra

 3. Skub skabet til kabelføring nedefra til den endelige position. Juster i forhold til det seismiske forankringsbeslag, hvis der er et. For systemer uden seismisk forankring skal du installere det bageste transportbeslag på bagsiden af skabet til kabelføring nedefra og montere det på gulvet.

  Set bagfra med seismisk forankring

  Set bagfra uden seismisk forankring

 4. Sænk de forreste og bageste nivelleringsfødder på skabet til kabelføring nedefra med en skruenøgle, indtil de rører gulvet. Hjulene må ikke have kontakt med gulvet. Brug et vaterpas til sætte skabet til kabelføring nedefra i vater.
  BEMÆRK
  Fare for skade på udstyret
  Flyt ikke skabet, efter at nivelleringsfødderne er blevet sænket.
  Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 5. Forbered til strøm- og signalkabler:
  1. Fjern den midterste frontplade, den nederste frontplade og trekantsdækslerne fra skabet til kabelføring nedefra.
  2. Fjern forskruningspladerne til signalkablerne og forskruningspladen til strømkablerne.
  3. Fjern de to hjul fra forskruningspladen til strømkabler.
  4. Bor/udskær huller til kabler eller kabelgennemføringer i forskruningspladerne. Monter kabelgennemføringer (medfølger ikke), hvis relevant.
  5. Monter forskruningspladerne igen. Gem trekantdækslerne, den nederste frontplade og den midterste frontplade til endelig montering.
 6. Skub UPS'en på plads ved siden af skabet til kabelføring nedefra. Juster i forhold til det seismiske forankringsbeslag, hvis der er et.
 7. Sænk de forreste og de bageste nivelleringsfødder på UPS'en med en skruenøgle, indtil de rører gulvet. Hjulene må ikke have kontakt med gulvet. Brug et vaterpas til at kontrollere at UPS'en er i vater.
  BEMÆRK
  Fare for skade på udstyret
  Flyt ikke skabet, efter at nivelleringsfødderne er blevet sænket.
  Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 8. Sammenkobl skabet til kabelføring nedefra og UPS'en foran med skruer som vist, og monter topbeslaget. Topbeslaget blev fjernet fra toppen af skabet til kabelføring nedefra tidligere.
 9. Fjern de to specialskruer fra kobberbusbaren i UPS'en.

  UPS'en set forfra

 10. Monter to skruer fra sættet 0H-1818 for at fastgøre kobberbusbaren til hylden igen.
 11. Monter de to specialskruer til at koble skabet til kabelføring nedefra sammen med UPS'en som vist.

  Skabet til kabelføring nedefra og UPS'en set forfra

 12. Før signalkablerne gennem skabet til kabelføring nedefra og ind i UPS'en. Før kablerne som vist for at adskille Class 2/SELV-kablerne fra non-Class 2/non-SELV-kablerne. En skillevæg inde i kabelkanalen i UPS'en adskiller kablerne.
 13. Før indgangskablerne, bypasskablerne og PE-kablerne/strømlederen til jording af udstyr (EGC) op gennem højre halvdel af skabet til kabelføring nedefra og ind i UPS'en som vist.
 14. Før batterikablerne, de neutrale kabler og udgangskablerne op gennem venstre halvdel af skabet til kabelføring nedefra og ind i UPS'en som vist.
 15. Monter trekantsdækslerne, den nederste frontplade og den midterste frontplade på skabet til kabelføring nedefra igen.
 16. Ved seismisk forankring: Monter det seismiske frontforankringsbeslag på UPS'en og skabet til kabelføring nedefra, og monter de seismiske frontbeslag på gulvet. Brug passende hardware til den pågældende gulvtype – huldiameteren i det seismiske frontbeslag er ø14 mm. Minimumskravet er 8,8-styrkeklassificeret M12-hardware.

  UPS'en set forfra

 17. Følg UPS'ens monteringsmanual for at tilslutte strømkablerne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?