990-91381-004

Forbind UPS'en med vedligeholdelsesbypass-skabet

  1. Skub UPS'en på plads ved siden af vedligeholdelsesbypass-skabet. Juster med seismisk forankring, hvis den er til stede.
  2. Forbind vedligeholdelsesbypass-skabet og UPS'en foran med skruer som vist
  3. Installer det øverste beslag. Det øverste beslag blev tidligere fjernet fra siden af vedligeholdelsesbypass-skabet.
  4. Åbn den indre dør i UPS'en.
  5. Fjern de to specialskruer fra UPS'en, og brug til bagsammenkobling mellem vedligeholdelsesbypass-skabet og UPS'en som vist.
QR code for this page

Var dette nyttigt?