990-91379B-011

Yleiskatsaus ohjauspaneeliin

Näyttö

Etusivun yleiskatsaus

 1. Etusivupainike – napauta painiketta missä tahansa näytössä, kun haluat palata etusivulle.

 2. Päävalikkopainike – napauta painiketta missä tahansa näytössä päästäksesi valikkoihin.

 3. Kytkentätilakaaviopainike – napauta painiketta missä tahansa näytössä päästäksesi kytkentätilakaavioon.

 4. Hälytystilan symboli – napauta painiketta missä tahansa näytössä päästäksesi aktiivisten hälytysten lokiin.

Pääset suoraan tarkoille mittausarvosivuille, kun napautat etusivun lähtö- tai akkukenttiä.

Kytkentätilakaavio

Kytkentätilakaavio mukautuu järjestelmän kokoonpanoon. Tässä näkyvät kaaviot ovat vain esimerkkejä.

Esimerkki yksittäisestä UPS-järjestelmästä – kahdennettu syöttö

Vihreä (kuvassa harmaa) tehonviiva kytkentätilakaaviossa näyttää virrankulun UPS-järjestelmässä. Aktiiviset moduulit (vaihtosuuntaaja, tasasuuntaaja, akku, staattinen ohituskytkin jne.) on kehystetty vihreällä ja ei-aktiiviset moduulit on kehystetty mustalla. Punaisella kehystetyt moduulit eivät toimi tai ovat hälytystilassa.

HUOMAUTUS: Kytkentätilakaaviossa näkyy vain yksi akkukatkaisija (BB), vaikka useampi akkukatkaisija olisi kytketty ja määritetty valvontaa varten. Jos yksi tai useampi valvotuista akkukatkaisijoista on suljettu, kytkentätilakaavion BB näkyy kiinni olevana. Jos kaikki valvotut akkukatkaisijat ovat auki, kytkentätilakaavion BB näkyy auki olevana.

Napauta rinnakkaisjärjestelmän kytkentätilakaaviosta harmaata UPSia, niin näet kaavion UPS-tasolla.

Esimerkki rinnakkaisjärjestelmästä – kahdennettu syöttö, jossa yksittäinen UIB ja SSIB

Hälytystilan symboli

Hälytystilan symboli (kuvassa harmaa) näytön oikeassa yläkulmassa muuttuu UPS-järjestelmän hälytystilan mukaan.

Vihreä: UPS-järjestelmässä ei ole hälytyksiä.
Sininen: UPS-järjestelmässä on tiedotushälytyksiä. Napauta hälytystilan symbolia avataksesi aktiivisten hälytysten lokin.
Keltainen: UPS-järjestelmässä on yksi tai useampi varoitushälytys. Napauta hälytystilan symbolia avataksesi aktiivisten hälytysten lokin.
Punainen: UPS-järjestelmässä on yksi tai useampi kriittinen hälytys. Napauta hälytystilan symbolia avataksesi aktiivisten hälytysten lokin.

Valikkopuu

 • Tila

  • Syöttö

  • Lähtö

  • Ohitus

  • Akku

  • Lämpötila

  • Virtamoduulit

  • Rinnakkainen *

 • Lokit

 • Hallinta *

  • Toimintatila

  • Vaihtosuuntaaja

  • Laturi

  • Ohjatut sekvenssit

 • Määritys *

  • UPS

  • Lähtö

  • Akku

  • Korkea hyötysuhde

  • Katkaisijat

  • Koskettimet ja releet

  • Verkko

  • Modbus

  • Yleinen

  • Muistutus

  • Tallenna/palauta

  • Päivityksen tila

 • Huolto

  • Summeri

  • Tilojen merkkivalot

  • Katkaisijan valo

  • Akku *

  • Käyttöajan kalibrointi *

  • Akun vaihto *

  • UPS-raportti *

 • Tilastot

 • Tietoja

 • Uloskirjautuminen

 • Lippupainike – Napauta tätä painiketta asettaaksesi näytön kielen.

Osa valikoista sisältää useamman alavalikon kuin tässä oppaassa on kuvattu. Nämä alavalikot on merkitty harmaalla, ja ne ovat vain Schneider Electricin käyttöön ei-toivottujen kuormitusvaikutusten välttämiseksi. Myös muut valikkokohdat voivat näkyä harmaana tai puuttua näytöstä, jos niitä ei tarvita tai niitä ei ole vielä julkaistu kyseistä UPS-järjestelmää varten.

Järjestelmätason ohjaimen (SLC) ja yksikön ohjaimen (UC) yleiskatsaus

 1. Vaihtosuuntaajan ON/OFF-painikkeet

 2. USB-portit*

 3. Yleinen I/O sisäänrakennetulle verkonhallintakortille.*

 4. Modbus-portti*

 5. USB Micro-B-portti*

 6. Verkkoportti*

 7. Palautuspainike*

 8. Tilojen merkkivalot*

 9. Näytön virtalähde

 10. Näyttöportti

 11. Huoltoportti*

 12. Tulevaan käyttöön

 13. Tulevaan käyttöön

 14. PBUS 1*

 15. PBUS 2*

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?