990-91381A-011

Asennuksen valmistelu

 1. Irrota kiinnikkeet (A) ja (B) huolto-ohituskaapista. Asenna kiinnikkeet (A) huolto-ohituskaapin taakse. Pidä kiinnike (B) tallessa UPSin yläliitäntää varten.

  Huolto-ohituskaappi oikealta sivusta

  Huolto-ohituskaappi takaa

 2. Irrota oikeanpuoleinen sivupaneeli huolto-ohituskaapista.

  Huolto-ohituskaappi

 3. Irrota vasemmanpuoleinen sivupaneeli UPS-laitteesta. Asenna vasen sivupaneeli huolto-ohituskaappiin.

  Huolto-ohituskaappi ja UPS

 4. Työnnä huolto-ohituskaappi lopulliseen asentoonsa. Kohdista se maanjäristyskiinnikkeeseen, jos sellainen on. Jos järjestelmässä ei ole maanjäristyskiinnikkeitä, kiinnitä takakuljetuskiinnike uudelleen huolto-ohituskaappiin ja kiinnitä se lattiaan.

  Näkymä takaa maanjäristyskiinnikkeillä

  Näkymä takaa ilman maanjäristyskiinnikkeitä

 5. Virtakaapeleiden valmistelu:
  1. Irrota ylä- tai alaläpivientilevy.
  2. Irrota alaläpivientiaukkoa varten takapyörä ja sen ruuvit alaläpivientilevystä. Hävitä pyörä.
  3. Poraa tai leikkaa läpivientilevyn reiät virtakaapeleille tai läpivientiholkeille. Läpivientiholkit on hankittava erikseen.
  4. Kiinnitä ylä- tai alaläpivientilevy takaisin paikalleen.
  VAARA
  sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
  Älä poraa tai leikkaa reikiä, kun läpivientilevyt on asennettu. Älä myöskään poraa tai leikkaa reikiä kaapin läheisyydessä.
  Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

  Yläläpivientiaukko

  Alaläpivientiaukko

 6. Avaa UPSin sisäluukku.
 7. Poista UPSista läpinäkyvät suojukset.

  UPS edestä

 8. Irrota kiskot UPSista. Osa kiskoista asennetaan huolto-ohituskaappiin:
  1. Irrota UPSin kolme kiskoa. Asenna kyseiset kolme kiskoa huolto-ohituskaappiin.
  2. Irrota UPSin kolme kiskoa. Vain kaksoissyöttöjärjestelmä: Asenna kyseiset kolme kiskoa huolto-ohituskaappiin.
  3. Irrota UPSin kolme kiskoa. Pidä ne tallessa kuorman ryhmäkatkaisijavaihtoehtoa (LBB) varten, jos se kuuluu järjestelmään.
  4. Irrota UPSin neljä kiskoa. Hävitä ne tai säilytä varaosina.

  UPS edestä

  Huolto-ohituskaappi edestä

 9. Vain TNC-maadoitusjärjestelmään: Asenna mukana toimitettu yhdyskisko, jotta voit liittää N-kiskon suojamaadoituskiskoon kuvan mukaisesti.

  Huolto-ohituskaappi edestä

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?