990-91381A-011

Signaalikaapeleiden valmisteleminen yläläpivientiaukolla varustetuissa järjestelmissä

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Älä poraa tai leikkaa reikiä, kun läpivientilevyt on asennettu. Älä myöskään poraa tai leikkaa reikiä kaapin läheisyydessä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
 1. UPSin valmisteleminen signaalikaapeleiden käyttöön:
  1. Irrota kansi.
  2. Irrota UPSin yläosan läpivientilevyt ja harjalevyt.

   UPS edestä

  3. Asennuksissa, joissa ei käytetä läpivientiholkkeja: Asenna harjalevyt takaisin paikoilleen.
  4. Asennuksissa, joissa käytetään läpivientiholkkeja: Poraa läpivienneille reikä läpivientiholkkeihin, asenna holkit paikoilleen ja asenna läpivientilevyt takaisin paikoilleen.
 2. Vie signaalikaapelit kuvan mukaisesti, jotta Class 2/SELV -kaapelit ovat erillään non-Class 2/non-SELV -kaapeleista. Kaapelikanavan sisällä on jakaja, joka erottaa kaapelit.

  UPS edestä

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?