990-91381-023

Klargjøre UPSen for tilkopling av interne samleskinner

 1. Omplasser PE-samleskinnen i UPSen:
  1. Kople EMC-kabelen og EMC-kabelholderen fra PE-samleskinnen.
  2. Flytt på PE-samleskinnen. Løsne de potensialutligningskablene som er koplet til PE-samleskinnen om nødvendig, og stram dem til igjen etter at du har flyttet PE-samleskinnen.
  3. Fjern det bakre beslaget og avhend det.
  4. Fjern det fremre beslaget og monter det i den bakre delen av kabinettet.
  5. Kople EMC-kabelen og EMC-kabelholderen til det nye beslaget i den bakre delen av kabinettet.
 2. Bøy M-soneklaffene oppover på plastboksen. Du må gjøre dette for å få plass til de interne samleskinnene mellom vedlikeholdsbypasskabinettet og UPSen.
QR code for this page

Var dette til hjelp?