990-91379C-004

Konfigurer displaypræferencerne

 1. Tryk på Konfiguration > Generelt > Display .
  1. Indstil Alarmlyd til Aktivér eller Deaktiver. Dette vil aktivere/deaktivere alle alarmlyde.
  2. Indstil temperaturenheden til Celsius eller Fahrenheit.
  3. Indstil Pauseskærm tændt efter til 5 min, 15 min, 30 min eller Aldrig. Pauseskærmen aktiveres efter den indstillede tid, hvis der ikke har været nogen aktivitet på displayet.
  4. Indstil Lysstyrke på display ved at trykke på - eller +.
  5. Indstil Berøringsskærmslyd til Aktivér eller Deaktiver. Dette vil aktivere/deaktivere alle displaylyde (undtagen alarmlyde).
  6. Kalibrér displayets berøringsfunktion ved at trykke to gange på kalibreringsknappen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?