990-91379C-023

Konfigurere visningsinnstillinger

 1. Trykk på Konfigurasjon > Generelt > Display .
  1. Sett Alarmlyd til Aktiver eller Deaktiver. Dette vil aktivere/dempe alle alarmlyder.
  2. Velg Celsius eller Fahrenheit for å stille inn temperaturenheten.
  3. Sett Skjermsparer på etter til 5 min, 15 min, 30 min eller Aldri. Skjermspareren aktiveres etter angitt tid når det ikke har vært noen aktiviteter på displayet.
  4. Sett Lysstyrke på display ved å trykke på - eller +.
  5. Sett Berøringsskjermlyd til Aktiver eller Deaktiver. Dette vil aktivere/dempe alle displaylyder (unntatt alarmlyder).
  6. Kalibrer berøringsfunksjonaliteten til displayet ved å trykke på kalibreringsknappen to ganger.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?