990-91379A-011

Järjestelmän tilat

Järjestelmän tila ilmaisee koko UPS-järjestelmän (ympäröivän kytkinlaitteen mukaan lukien) lähtötilan ja sen, mikä lähde syöttää kuormaa.

Vaihtosuuntaajakäyttö

Kun järjestelmän toimintatila on vaihtosuuntaajakäyttö, vaihtosuuntaajat syöttävät kuormaa. Vaihtosuuntaajakäytössä UPSin tila voi olla joko normaali tai akkukäyttö.

Pyydetty staattinen ohituskäyttö

Kun järjestelmä on pyydetyssä staattisessa ohituskäytössä, kuormaa syötetään ohituslähteestä. Jos siinä havaitaan vika, järjestelmä siirtyy joko vaihtosuuntaajakäyttöön tai pakotettuun staattiseen ohituskäyttöön.

Pakotettu staattinen ohituskäyttö

Järjestelmä on pakotetussa staattisessa ohituskäytössä joko siksi, että UPS-järjestelmä on antanut komennon, tai koska käyttäjä on sammuttanut vaihtosuuntaajan UPSien OFF-painikkeesta. Pakotetun staattisen ohituskäytön aikana kuormaa syötetään suoraan ohituslähteestä käsittelemättömällä virralla.

HUOMAUTUS: Pakotetun staattisen ohituskäytön aikana järjestelmän akut eivät ole käytettävissä varavirtalähteenä.

Huolto-ohituskäyttö

Huolto-ohituskäytön aikana kuormaa syötetään suoraan ohituslähteestä käsittelemättömällä virralla.

HUOMAUTUS: Huolto-ohituskäytön aikana akut eivät ole käytettävissä varavirtalähteenä.

ECO-tila

ECO-tila tarkoittaa, että järjestelmän voi määrittää käyttämään tietyissä tilanteissa pyydettyä staattista ohitusta ja ohituksen kautta syötettävää kuormaa ensisijaisena toimintatilana. ECO-tilan pääasiallinen etu on sähkövirran säästäminen. Jos verkkovirran syöttö katkeaa, UPS siirtyy keskeytymättömän kuorman varaamisen takaamiseksi vaihtosuuntaajan käyttöön.

HUOMAUTUS: Kun rinnakkaisjärjestelmän yhdessä UPSissa muutetaan ECO-tilan asetuksia, asetukset jaetaan kaikkiin rinnakkaisjärjestelmän UPSeihin.

ECOnversion-tila

ECOnversion-tilan avulla järjestelmän voi määrittää varaamaan kuorman pätötehon ohituksen kautta. Rinnakkainen vaihtosuuntaaja ja ohituslähde ovat käynnissä ja syöttävät kuorman loistehon. UPS:n tulotehokerroin pysyy kuorman tehokertoimesta riippumatta lähellä yhtä, sillä UPSin tulovirran kuorman loisteho vähenee huomattavasti. Jos verkkovirran syöttö katkeaa, vaihtosuuntaaja pitää välittömästi lähtöjännitteen yllä, joten ECOnversion-tilasta siirron aikana ei käytännössä esiinny katkoksia.

HUOMAUTUS: Kun rinnakkaisjärjestelmän yhdessä UPSissa muutetaan ECOnversion-tilan asetuksia, asetukset jaetaan kaikkiin rinnakkaisjärjestelmän UPSeihin.

Sammutettu-tila

UPS ei syötä kuormaa. Akut ladataan ja näyttö on päällä.
QR code for this page

Auttoiko tämä?